Teamontwikkeling

Meer zin in werk door effectieve samenwerking

Teamontwikkeling versterkt de samenwerking en samenhang in groepen. De teamleden voelen zich verbonden met elkaar en met het gezamenlijke doel. Met elkaar nemen ze beslissingen waar ze achter kunnen staan.

Effectief teamwork

In topteams werken mensen vanuit hun kwaliteiten. Teamleden voelen zich veilig en er is vertrouwen. De onderlinge verschillen worden gezien, gewaardeerd en benut.

Zo’n topteam ontstaat niet vanzelf. Lumax Producties helpt teams effectiever samen te werken met:

 • Teamcoaching
 • Teamprofielen
  (Insights Discovery®, Belbin teamrollen)
 • Ontwikkelprogramma’s

Verbinding van organisatie, team en individu

Duidelijke doelen en afgebakende rollen zijn belangrijke succesfactoren voor teams. Zin in teamwork ontstaat als er alignment is tussen persoonlijke, team- en organisatiedoelen:

 • Wat moet ik doen?
 • Hoe draagt dat bij aan het teamresultaat?
 • Wat heeft de organisatie en de klant eraan?

Lumax Producties helpt teams die deze verbinding (opnieuw) willen maken.

Samen aan het stuur

Je kunnen uitspreken en weten dat daar rekening mee wordt gehouden. In topteams gebeurt dat. Als het over leuke èn minder leuke dingen gaat.

Met ieders kennis en ervaring een goed besluit nemen onderscheidt matige van high performing teams.

Lumax Producties ondersteunt teams bij:

 • Feedback geven en ontvangen
 • Besluitvorming
 • Putten uit alle wijsheid in de groep
 • Herstellen van de balans van geven en nemen

Teamontwikkeling met zin - Zin in teamwork

Netwerkorganisaties en zelfsturende teams. Fusies en reorganisaties. Nieuwe marktvragen en verouderde businessmodellen. Herkenbare situaties die op elk team een andere invloed hebben. Teamontwikkeling is maatwerk.

Daarom stellen we voor elk team een programma samen. We gaan uit van wat er al in de groep is en zetten onze instrumenten en ervaring in.

Samen met het team werken we aan de beste oplossing. Zodat je weer een poos vooruit kunt met elkaar. En je er weer zin in hebt.

Onze klanten