Mens & Organisatie

Zin in werk vanuit het hart van je organisatie

Mens en organisatie zijn met elkaar in lijn als het werk zinvol en plezierig is. Als er ruimte is voor de menselijke maat in je organisatie. Als er evenwicht is tussen verandering en stilstaan, snelheid en rust.

Het zinvolle werken

Werk heeft zin, wanneer er aansluiting is tussen organisatie-, klant- en persoonlijke doelen. Wanneer er in organisaties ruimte is voor de menselijke maat en werk ook gewoon leuk kan zijn.

Veel organisaties willen betekenis en plezier in werk voorop zetten. Lumax Producties helpt hen met:

  • De dialoog in de organisatie
  • De alignment van persoonlijke en organisatiedoelen
  • Het ontwikkelen van een zin-volle organisatiecultuur

Organisatie in beweging

In veel organisaties is verandering een gegeven. Om daarop adequaat te kunnen reageren moet je organisatie wendbaar zijn. Dat vraagt om mensen die zich betrokken voelen en verantwoordelijkheid nemen. En om een andere kijk op leiderschap en (zelf)sturing.

Lumax Producties begeleidt organisaties bij vragen over:

  • Leiderschap en volgerschap
  • Zelfsturing en resultaatverantwoordelijkheid
  • Cultuurverandering en organisatieontwikkeling

Vakmanschap nieuwe stijl

Technologie vernieuwt razendsnel en mensen werken steeds langer door. Nieuwe kennis moet snel beschikbaar zijn, ervaringen en competenties ontwikkelen zich continu. En dat alles het liefst zo dicht mogelijk op de werkplek en afgestemd op individuele en organisatiebehoeften.

Lumax Producties helpt organisaties in het samenspel tussen leren en werken met:

  • Programma’s voor duurzame inzetbaarheid
  • MD-programma’s en professionaliseringstrajecten
  • Cultuurtrajecten voor lerende organisaties

Mens & Organisatie - samenwerken met zin

Mens & Organisatie houdt zich bezig met het samenspel van werken, leren en leven. Om daarin succesvol te zijn is zin in werk de belangrijkste factor, zodat werk betekenis heeft en plezierig is.

Maar hoe doe je dat? Meebewegen met de samenleving en de markt. Anticiperen op de toekomst. Flexibel en wendbaar zijn in een netwerkorganisatie. En tegelijkertijd de menselijke maat in het oog houden. Te midden van 'administrivia' en de waan van de dag.

Daarom vraagt elke organisatie en situatie om een unieke aanpak, waarin mensen de ruimte krijgen. Onze programma's ontstaan in co-creatie met de klant: je kent je organisatie zelf het beste.

Wij luisteren naar je, houden je een spiegel voor en faciliteren de dialoog in de organisatie. Door onze interventies zie je welke keuzeruimte je hebt.

Zo kunnen jij en de anderen in je organisatie de noodzakelijke stappen zetten om effectiever en met meer zin aan het werk te gaan.

Onze klanten