Leiderschap - verbeter de samenwerking met leiderschap en volgerschap | Lumax Producties

Leiderschap

 

Betere samenwerking door veiligheid, vertrouwen en duidelijkheid

 

Effectief leiderschap zet vertrouwen en veiligheid voorop. Dat geeft rust en duidelijkheid voor leider en volgers. Juist in de hectiek van alle dag.

Bouwen aan vertrouwen en veiligheid - leiderschap - Lumax Producties

Bouwen aan vertrouwen en veiligheid

Vertrouwen en veiligheid zijn de belangrijkste voorwaarden voor succes met je team. Als mensen elkaar vertrouwen, werken ze samen. Als ze zich veilig voelen, komen ze met creatieve, innovatieve voorstellen.

Leiders geven met hun gedrag het voorbeeld. Daarmee bouwen ze vertrouwen op … of breken het af.

Lumax Producties helpt het onderlinge vertrouwen (opnieuw) op te bouwen en te verbeteren met high-impact programma’s voor leiders en hun teams.

Je positie als leider

Leiderschap hangt samen met je functie of titel. Maar het maakt je niet vanzelf een goede leider.

Leiderschap ontstaat in de alledaagse samenwerking met je team. Het volgerschap van j medewerkers is daarbij cruciaal.

Lumax Producties helpt leiders met vragen als:

  • Wat maakt mij een effectieve leider?
  • Wat vraagt dit team van mij en wat vraag ik van mijn team?
  • Hoe breng ik mijn team naar een hoger plan?
Je positie als leider - leiderschap, volgerschap, teamvorming, groepsdynamiek
Effectief leiderschap - leiderschap in tijden van verandering, draagvlak - Lumax Producties

Effectief leiderschap

Van piramide naar pannenkoek. Van hiërarchisch aansturen naar gedeeld leiderschap.

Hoe je het ook noemt, in veel organisaties verandert het leiderschap. Om het beste uit mensen te halen.

Lumax Producties helpt organisaties die:

  • Hun medewerkers willen betrekken;
  • Alle goede ideeën willen horen (en niet alleen de sociaal wenselijke);
  • Besluiten willen nemen waar iedereen achter staat;
  • Hun leiders willen uitdagen deze verandering mogelijk te maken.
Paul van den Wijngaart Secretaris-directeur
Hoogheemraadschap van Delfland

Arjan maakte de onderliggende patronen zichtbaar en kwam met concrete, waardevolle aanbevelingen over het leiderschap in het team, de onderlinge samenwerking en de relatie van het team met de rest van de organisatie.

Leiderschap in teams, organisaties en netwerken

Leiderschap is geen instrument of status, maar het resultaat van wat mensen doen. Daarom richten onze programma’s zich niet alleen op leiders, maar ook op de volgers in het team of de organisatie.

We kijken naar de dynamiek en de besluitvorming in groepen en hoe deze bijdragen aan effectief leiderschap. Systemisch werk en Deep Democracy vormen de kern van onze visie op leiderschap en teams en organisaties.

Wat er nodig is verschilt per organisatie, team en context. Daarom vraagt elke situatie om een unieke aanpak, waarin mensen de ruimte krijgen. Onze programma's ontstaan in co-creatie met de klant: je kent je organisatie zelf het beste.

Wij luisteren naar je, houden je een spiegel voor en faciliteren de dialoog in de organisatie. Door onze interventies zie je welke keuzeruimte je hebt.

Zo kun je als leider je positie innemen en bouwen aan vertrouwen en veiligheid in je team en organisatie. Je wordt effectiever als leider, bent minder aan het sleuren en draagt bij aan meer zin in werk.