Talentontwikkeling: van eikel naar boom

Door Gastblogger | Mens & Organisatie

Talentontwikkeling in organisaties - Lumax Producties

Hoe word je de ware, meest complete versie van jezelf? Welke rol speelt talentontwikkeling hierbij? En wat is talent eigenlijk? In dit artikel geeft gastblogger Sven Hogervorst een antwoord op die vragen. Hiervoor koppelt hij zijn ideeën als student HRM en ondernemer op het gebied van studiekeuze- en loopbaanbegeleiding aan een van zijn grootste passies: de filosofie.

Talent… een woord dat de laatste tijd vaak wordt gebruikt en waar veel organisaties zich inmiddels met hun beleid op richten. Het staat ook (terecht) op de voordeur van Hogeschool Leiden – waar ik studeer: talent voor talent.

Talent is naar mijn mening een hol begrip dat overal genoemd wordt. Daarbij lijkt talentontwikkeling verheven tot een doel op zich, terwijl talent vaak onbenut blijft.

Wat ontbreekt is een visie op wat talent precies is en dus ook hoe dit ontdekt en ontwikkeld kan worden. En daarbij kan de filosofie misschien helpen.

Talentontwikkeling en Aristoteles

Aristoteles is één van de grootste denkers aller tijden en zijn gedachtegoed is nog steeds actueel. Dit blijkt uit zijn volgende uitspraak:

“Een eikel is niet slechts een eikel, een stukje stof gedoemd te verdwijnen. Nee, die eikel is een combinatie van materiële aanleg dat zich ontwikkelt en verandert tot haar meest ideale vorm: een boom.”. – Aristoteles

De bovenstaande uitspraak is hoopgevend. Aristoteles zegt namelijk niet alleen dat wij mensen niet slechts gedoemd zijn te verdwijnen; hij zegt vooral dat de zin van het leven het ontwikkelen van ons zelf naar onze meest complete vorm is. Wij bestaan allemaal uit materie met potentie – fijn hè?! Uit deze uitspraak ontleen ik mijn visie op talentontwikkeling.

Volgens mij bestaat je talent uit de unieke combinatie van karakter, waarden, drijfveren, kwaliteiten en interesses, die maken dat jij iets kan en doet. Deze materiële aanleg is het gereedschap dat je hebt meegekregen om iets van jezelf en het leven te maken: iets bij te dragen. Het ontdekken en ontwikkelen van je talenten maakt het mogelijk om jezelf als het ware te ‘actualiseren’ of ‘verwezenlijken’. Talentontwikkeling is een middel voor zelfactualisering, zodat je datgene wat jij wilt achterlaten in de wereld – noem het bestaansrecht of roeping – kunt realiseren.

Yes we can???

Voor mij houdt zelfactualisering in dat je eerst je eigen aard ontdekt én accepteert, zodat je je daarna kunt ontwikkelen tot je meest ideale vorm, met behulp van je talenten.

Met name het accepteren van je eigen aard kan erg lastig zijn, zeker door de uit de VS overgewaaide overtuiging van de ‘American Dream’: yes we can! Je kunt alles bereiken, als je maar wil. Met deze mentaliteit ben ik het stellig oneens.

Misschien lukt het 1 op de 100 mensen inderdaad om uit te groeien tot datgene waar hij of zij altijd van droomde, maar die andere 99 zouden wel eens kunnen vervallen in een levenslange staat van ontevredenheid, omdat het niet lukt. Hierdoor blijft ook nog eens de potentie van 99 mensen onbenut, omdat zij niet kunnen accepteren wie zij werkelijk zijn en dit nooit ontwikkelen.

Het erkennen van wie je zelf bent en van de materiële aanleg waarover je beschikt om hier uiting aan te geven, is de eerste stap naar groei.

Talent laten ontkiemen

Wanneer je hebt ontdekt wie je bent en dit accepteert, is het moment aangekomen dat je kunt gaan groeien. Je komt als het ware uit de grond en in contact met de wereld. Je stelt jezelf kwetsbaar op: je komt uit voor wie je werkelijk bent. Je gaat activiteiten ondernemen waarvan jij denkt dat ze passen bij wie je bent. En daarmee ontstaat de mogelijkheid dat de wereld er iets van vindt en erop reageert. Uit angst voor de reactie van anderen kun je deze confrontatie uit de weg gaan, maar het is een belangrijke stap om te ontdekken wie je werkelijk bent, of steeds dichter te komen bij deze waarheid. Het begint pas echt vanaf het moment dat je hierin stelling neemt en dit poneert in de wereld.

Talent kan alleen ontkiemen, als het (net als voor een eikel) een juiste voedingsbodem heeft en aandacht (zon en water) krijgt om te groeien. Elk individu heeft zijn eigen voedingsbodem waarin karakter, waarden, drijfveren, kwaliteiten en interesses het beste kunnen groeien en tot hun recht komen. Daarom is het belangrijk zicht te hebben op wat jouw aard is, zodat je weet welke omgeving of voedingsbodem hierbij het beste aansluit.

Talent cultiveren

Talent op zich is niks waard. Je hebt een medium nodig – een bepaalde functie, rol of constructie – om dit talent te vormen tot een toegevoegde waarde. Dit medium is het meest effectief wanneer deze aansluit op de materiële aanleg van een persoon. Stroom wordt bijvoorbeeld het best geleid door metaal. Zo heeft elke stof en elk mens zijn eigen ‘geleider(s)’ die helpen het aanwezige talent te cultiveren.

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.” – Albert Einstein

Zoals ook uit deze uitspraak van Albert Einstein blijkt, zijn deze ‘geleiders’ het meest effectief wanneer deze aansluiten op het ontwikkelen van het talent van een persoon. Dit betekent dat je kijkt naar welke vaardigheden, kennis of inzicht een persoon nodig heeft om van zijn talent een kracht te maken.

De organisatie als ideale voedingsbodem?

Deze op de filosofie gebaseerde visie op talent heeft implicaties voor organisaties. In veel gevallen zijn zij namelijk de belangrijkste voedingsbodem waarin talent ontkiemt en tot bloei komt.

Leidinggevenden en HR-professionals spelen een belangrijke rol bij talentontwikkeling. Dit zijn volgens mij hun belangrijkste aandachtspunten:

  • Talent ontdekken – aan de cyclus van het vinden, binden en boeien van talent zou het ontdekken van talent toegevoegd moeten worden. Hierdoor benutten organisaties al het potentiële talent, omdat zij mensen helpen inzicht te krijgen in hun unieke combinatie van karakter, waarden, drijfveren, kwaliteiten en interesses.
  • Voedingsbodem voor divers talent – niet alleen de zogenaamde ‘high potentials’, maar iedereen heeft potentie. Daarom is het belangrijk een diverse voedingsbodem te ontwikkelen, waarin de talenten van alle medewerkers in je organisatie kunnen ontkiemen en zich ontwikkelen.
  • Aandacht en verantwoordelijkheid – om talent tot bloei te laten komen is aandacht en feedback van jezelf en anderen nodig. Wat aandacht krijgt groeit! Een goede voedingsbodem waarin talenten zich kunnen ontwikkelen is er volgens mij een waar medewerkers zelf verantwoordelijkheid dragen en zelf beslissingen mogen nemen. Dit geeft mensen vertrouwen en de mogelijkheid om werkelijk bij te dragen aan de missie van de organisatie.

Via Aristoteles en Einstein naar … jou

Ben jij de meest ideale en complete versie van jezelf? Wat heb je nodig om dit te ontwikkelen? Voel je de kracht van talent stromen, of is er iets mis met de aansluiting? Hoe zit het met de voedingswaarde van de organisatie waar je werkt?

Hopelijk heb ik je kunnen verleiden op een andere manier te kijken naar je eigen talent en dat van de mensen die in jouw organisatie werken. Mensen verschillen en kunnen niet alles worden: maar wel meer van zichzelf.

Dit is een gastblog van Sven Hogervorst. Hij is HRM-student aan de Hogeschool Leiden en loopbaantrainer voor studenten. Hij begeleidt en inspireert scholieren en studenten bij persoonlijke ontwikkeling en loopbaanvraagstukken. Sven laat zich graag inspireren door filosofie en schrijft over onderwerpen die raken aan cultuur, leiderschap en talent. 

Over de schrijver

Lumax Producties helpt teams, organisaties en netwerken met het verbeteren van de samenwerking. Hiervoor werken wij samen met partners in ons netwerk. Zij delen hun kennis en ervaring als gastblogger op deze website.

Geef je reactie:

Geef je reactie: