Tag overzicht voor " Sociale innovatie "

Organisatie binnenste buiten – flip the boardroom

Door Arjan Hamberg | Mens & Organisatie

Organisatie binnenste buiten - flip the boardroom - Organisatiecultuur, Sociale innovatie, Organisatieontwikkeling - Lumax Producties

Let’s flip the boardroom: laten we onze bestuurskamers en ivoren adviseurstorens eens binnenste buiten te keren.

We zijn zo gewend om te denken: ik weet het en zal jou eens uitleggen hoe het zit. We koesteren onze zorgvuldig ontwikkelde, verzamelde en gekoesterde kennis en vergeten dat deze door iedereen te vinden en te delen is. Het verspreiden van kennis is zo eenvoudig dat iedereen het kan en velen het ook doen.

Laten we dus maar stoppen met ons verzetten tegen deze ontwikkelingen en laten we mensen betrekken en de ruimte geven. In het onderwijs wordt hiermee al geëxperimenteerd, merkte ik onlangs tijdens een managementconferentie. Daar heet deze innovatie: flip the classroom.

Lees verder

Bevrijd je talentontwikkeling van de lineaire loopbaan!

Door Arjan Hamberg | Mens & Organisatie

Bevrijd je talentontwikkeling van de lineaire loopbaan! - sociale innovatie, motivatie - Lumax Producties

Ook als 40-plusser heb je nog een heel (werkzaam) leven voor je. Volgens mij zitten we nu op een belangrijk breekpunt in de geschiedenis van de werkende mens. Dag lineaire, voorspelbare loopbaan; hallo onzekere, maatwerk loopbaanontwikkeling.

“Die wereldreis aan het einde van mijn carrière gaat er dus gewoon niet komen.”

Deze simpele zin zei een vrouwelijke manager laatst tegen mij. Ze is tweede helft 50, getrouwd met een partner van 70+ en oma van een kleinzoon. Ze had zich gerealiseerd dat ze nog meer dan 10 jaar zou mogen werken, haar partner is dan 80+ en mogelijk niet meer in staat een wereldreis te maken.

Het was geen klacht, maar een feitelijke constatering en daaraan verbond ze de conclusie: “ik moet dus zorgen dat ik het nu ook goed heb.” Ze betwijfelde overigens wel of ze het enorme werktempo nog zo lang zou volhouden en speelde met de gedachte haar loopbaan af te sluiten in haar oorspronkelijke beroep: docent. Hierdoor zou zij niet over 10 jaar maar nu tijd en energie hebben voor haar partner, “de wereldreis”, haar kleinzoon en haar werk.

Een loopbaan van 50 jaar

Nadenkend over het gesprek dat ik met haar had, realiseerde ik mij dat ik zelf nog minstens 25 jaar zou mogen werken. In gedachten ging ik 25 jaar terug, toen ik bleef zitten in 5 vwo.

Lees verder

De menselijke maat, hoeveel is dat eigenlijk?

Door Arjan Hamberg | Mens & Organisatie

De menselijke maat in organisaties, hoe meet je die eigenlijk? - organisatiecultuur, Dunbar-getal, effectief samenwerken - Lumax Producties

Organisaties zouden terugmoeten ‘naar de menselijke maat’ bij de invoering van HNW of bij globalisering. Maar wat is de menselijke maat in organisaties en hoe meet je die? In dit artikel leg ik uit hoe het getal van Dunbar hierbij kan helpen.

Voor organisaties van nu zijn samenwerken en ‘social business’ belangrijke onderwerpen. Daarbij gaan we “terug naar de menselijke maat”, staan klant en medewerker centraal en moeten we ‘social’ zijn. Relaties tussen mensen lijken de nieuwe motor te zijn waarop samenwerkingsverbanden draaien en hoe meer hoe beter, lijkt het.

Een paar jaar geleden ging ik met mijn LinkedIn-profiel door de 500 contacten-grens. Daarin ben ik niet de enige en er zijn mensen die op LinkedIn en/of Facebook met meer dan 1.000 mensen ‘bevriend’ zijn. De vraag die daarom bij me opkomt is: zijn dit eigenlijk wel relaties en ben je als mens in staat om zoveel relaties te onderhouden? De menselijke maat in organisaties, hoeveel is dat eigenlijk?

Lees verder

De synergie van talent en diversiteit

Door Arjan Hamberg | Mens & Organisatie

De synergie van talent en diversiteit - talentontwikkeling, sociale innovatie - Lumax Producties

Diversiteitsbeleid is windowdressing. Dat vindt althans 47% van de ondervraagden uit een onderzoek van Adecco in Groot-Brittanië.

Zijn deze cijfers verrassend? Nee, waarschijnlijk niet.

Schrikken we ervan? Dat wel, want we zijn door de mand gevallen.

We hebben diversiteitsbeleid zonder dat we de diversiteit van mensen echt tot ons te laten doordringen. We focussen bijvoorbeeld op meer vrouwen in het team, gewoon voor de gezelligheid. Of dat de belangrijkste reden is waarom vrouwen in het team of de boardroom willen komen, betwijfel ik.

En dan hebben we het alleen nog maar gehad over man-vrouwverhoudingen. Lekker divers.

Lees verder