Tag overzicht voor " Positionering "

Leiderschap en verlangen: de doelgerichte manager buiten spel

Door Eric de Waard | Leiderschap

Leiderschap en verlangen: de doelgerichte manager buitenspel - leiderschap, bezieling, systemisch werk - Lumax Producties

Welk doel en verlangen heb je als manager of leidinggevende en wat betekent dat voor jouw positie in het team en de organisatie? Hoe combineer je leiderschap en verlangen? Ik ga in op deze vraag in aan de hand van een casus.

Een paar maanden geleden sprak ik een manager van een middelgrote onderneming en vroeg hem naar zijn doelstelling.

“Hm, het beste wat ik kan bereiken, is dat ik mezelf overbodig maak. Dan is mijn doel bereikt.”

“Okay…” zei ik, “… en wat heb je dan bereikt wanneer jijzelf overbodig bent.”

“Dan kan mijn team vooruit en halen de leden het beste uit zichzelf. Ze kunnen dan zonder dat ik er voortdurend bij ben hun werk doen en resultaten behalen.”

De scheidsrechter eindigt buitenspel

Ik gaf hem aan dat wanneer hij overbodig is hij er inderdaad niet meer bij zal zijn. Immers, een organisatie zal geen overbodige mensen in dienst nemen, laat staan behouden.

Lees verder

Leiderschap vanuit flow en beweging

Door Gastblogger | Leiderschap

Leiderschap vanuit flow en beweging - Persoonlijk leiderschap, organisatieontwikkeling - Lumax Producties

De versnippering van je aandacht leidt ook tot versnippering in jezelf. In dit artikel van gastblogger Peter Hoogeveen lees je hoe een paar principes uit Aikido zorgen voor leiderschap vanuit flow en verbinding.

Je staat op van je bureau en al lopende probeer je razendsnel een goede afweging te maken. Je hebt onverwacht een uur over, omdat een afspraak is uitgevallen. Het probleem is: er zijn minstens 4 dingen waar je die tijd mee kunt vullen en je hebt maar 1 uur. Wat ga je doen? De ontslagzaak voorbereiden die binnenkort dient, of de presentatie over het nieuwe talentprogramma maken? De aantekeningen over een gesprek met een medewerker en diens leidinggevende uitwerken of eerder naar huis om straks eindelijk weer eens naar de sportschool te kunnen gaan?

Al deze taken staan terecht op je to-dolijst. Het probleem is dat ze om een andere reden belangrijk zijn. Hoe weeg je nu deze belangen en maak je een keuze?

Wat je tot nu toe vaak deed, was maar gewoon toegeven aan wat het eerst voorbijkwam of het hardste zeurde. Dan gebeurde er in ieder geval iets, al merkte je soms achteraf dat je toch het verkeerde gekozen had. Heel soms zei je gewoon ‘nee’, maar ontdekte je dat je eigenlijk liever ‘ja’ had gezegd.

Op meerdere borden schaken

Beide manieren leiden tot een ongemakkelijk gevoel en geven je misschien zelfs stress, omdat je sommige zaken te weinig aandacht geeft. Hierin ben je niet de enige. In de steeds complexer wordende samenleving krijgen veel professionals en leidinggevenden hiermee te maken.

Je bent immers continu aan het ‘schaken op verschillende borden tegelijk’. Je moet je aandacht verdelen tussen het bijhouden van ontwikkelingen in de (arbeids)markt, het bepalen van de strategie voor je organisatie of project, het geven van richting en structuur aan de organisatie, het motiveren van medewerkers en het monitoren van resultaten. Het vraagt om continu schakelen tussen macro en micro.

Om snel te kunnen schakelen kun je niet alleen vertrouwen op je verstand, maar moet je ook een beroep doen op je intuïtie. Dat vraagt om een andere vorm van leiderschap en doet een appèl op leiders die ‘de mens’ als eenheid zien. Hoe ontwikkel je die nieuwe leider in jezelf?

Lees verder