Tag overzicht voor " Persoonlijk leiderschap "

Hoe je verandering makkelijker maakt

Door Karin Tempelaar | Leiderschap

Hoe je verandering makkelijker maakt - organisatieverandering, verandercommunicatie - Lumax Producties

Verandering geeft een gevoel van onzekerheid en onduidelijkheid. Ook voor leidinggevenden. Behalve je eigen gevoel heb je bovendien te maken met de emoties van de mensen in je team of organisatie-onderdeel.

Er is een krachtige metafoor die je het totaalplaatje geeft van waar je als leider mee te maken hebt bij verandering. In een beeld zie je hoe het proces in elkaar zit. En hoe je daarmee omgaat.

Lees verder

Medemenselijkheid in organisaties

Door Gastblogger | Leiderschap

Medemenselijkheid in organisaties - persoonlijk leiderschap, prosociaal gedrag - Lumax Producties

Goede mensen zijn geld waard. Veel recruiters en andere mensen die hard op zoek zijn naar de juiste mensen voor hun organisatie, zullen het hiermee eens zijn. Maar wat is goed? In dit artikel gaat gastblogger Sven Hogervorst een stap verder dan voldoen aan de formele eisen. Het gaat hem om medemenselijkheid, de menselijke basiswaarden en het karakter. En om de waarde daarvan voor de organisatie in financieel èn ethisch opzicht.

Op 13 juni 2015 verscheen een artikel in het Financieel Dagblad met een oproep voor medemenselijkheid. Medemenselijkheid zou leidend moeten zijn bij het vormgeven van onze toekomst: “Het is hoog tijd om ons te bezinnen op de manier waarop we met anderen omgaan. Met de mensen in onze directe omgeving, maar ook met bijvoorbeeld vluchtelingen”. Het artikel – online te lezen na registratie – roept op de menselijkheid weer in ere te herstellen, en de verharding in de samenleving zien te keren.

In de 21e eeuw staat de wereld voor complexe problemen die volgens de Dalai Lama allemaal op een gemis aan menselijke basiswaarden wijzen. Zeker in de wereld van werk ontbreekt het nogal eens aan menselijke basiswaarden. Zodra mensen de ‘kantoorjungle’ betreden dreigt concurrentie, hebzucht en verlangen naar meer. In verschillende onderzoeken naar geluk komt naar voren dat veel mensen aan het eind van hun leven zouden willen dat ze minder hadden gewerkt. Sterker nog, veel mensen benoemen hun werk niet eens wanneer zij terugkijken op hun leven. Zoals met veel dingen in het leven kunnen we hier verschillende conclusies uit trekken. Niet meer of minder werken, aftellen tot ons pensioen, werk zien als een manier om geld te verdienen of… werk een (andere) betekenis geven. Ik kies graag voor dat laatste en zou willen beginnen met een verzoek tot medemenselijkheid in organisaties.

Lees verder

Talentontwikkeling: van eikel naar boom

Door Gastblogger | Mens & Organisatie

Talentontwikkeling in organisaties - Lumax Producties

Hoe word je de ware, meest complete versie van jezelf? Welke rol speelt talentontwikkeling hierbij? En wat is talent eigenlijk? In dit artikel geeft gastblogger Sven Hogervorst een antwoord op die vragen. Hiervoor koppelt hij zijn ideeën als student HRM en ondernemer op het gebied van studiekeuze- en loopbaanbegeleiding aan een van zijn grootste passies: de filosofie.

Talent… een woord dat de laatste tijd vaak wordt gebruikt en waar veel organisaties zich inmiddels met hun beleid op richten. Het staat ook (terecht) op de voordeur van Hogeschool Leiden – waar ik studeer: talent voor talent.

Talent is naar mijn mening een hol begrip dat overal genoemd wordt. Daarbij lijkt talentontwikkeling verheven tot een doel op zich, terwijl talent vaak onbenut blijft.

Wat ontbreekt is een visie op wat talent precies is en dus ook hoe dit ontdekt en ontwikkeld kan worden. En daarbij kan de filosofie misschien helpen.

Lees verder

Meer gedreven dan ooit

Door Arjan Hamberg | Mens & Organisatie

Meer gedreven dan ooit - Lumax Producties

In 2014 zijn er geen nieuwe blogs verschenen. In onderstaande blogpost verklaar ik deze stilte. Tegelijkertijd laat ik zien welke lessen Karin Tempelaar en ik in die periode geleerd hebben en wat ons meer dan ooit drijft in ons werk.

Het is nu iets meer dan een jaar geleden. Ik zat in de trein naar huis en kreeg het telefoontje dat we zo snel mogelijk naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam moesten omdat er zware vermoedens van leukemie waren bij onze jongste zoon.

Onderweg naar huis, na een paar mooie gesprekken die dag, zakte de grond onder mijn voeten vandaan. Die avond in het ziekenhuis kregen we van de dienstdoende kinderarts te horen dat onze zoon inderdaad leukemie had. Onmacht, angst, verdriet en misschien wel bovenal wanhoop vielen over Karin en mij heen.

Daar sta je dan, van het ene moment op het andere van de hemel de hel in gedonderd.

Er volgden maanden van behandelingen en al snel bleken de kuren aan te slaan en werd slecht nieuws steeds vaker ingeruild voor goed nieuws. Aan het begin van de zomervakantie waren de kuren voorbij en konden we beginnen met het opbouwen van een nieuw ‘normaal’ leven.

Lees verder

Volgerschap, de andere kant van leiderschap

Door Arjan Hamberg | Leiderschap

Volgerschap, de andere kant van leiderschap - persoonlijk leiderschap, teamvorming - Lumax Producties

We hebben het vaak en makkelijk over leiders en hun leiderschap. In de verkiezingstijd gaat het over het ‘verzilveren van de premiersbonus’ en de ‘premierwaardigheid’ van de lijsttrekkers. Weekblad Intermediair nam in 2012 het leiderschap van de (aanstaande) premie zo serieus dat het een functieprofiel opstelde. Na beoordelingen van de kandidaten door diverse experts in leiderschap en/of politiek werd de ideale premier bekend.

Dat is allemaal prachtig maar maakt vooral duidelijk dat leiderschap een geschenk van de volgers is aan een persoon. De volger zegt: je bent de wijste, de sterkste en de rechtvaardigste. Als individu beslis je vervolgens of je dit ‘geschenk’ van de volgers, het leiderschap, aanvaardt. In de presidentsverkiezingen in Amerika aanvaardt de kandidaat daarom tijdens de conventie zijn nominatie door de partij. Deze nominatie is geen spelletje of een ouderwets symbool, het is een belangrijke keuze.

Leiderschap wordt vaak geassocieerd met keuze en met verantwoordelijkheid nemen. Als dat geldt voor leiders, dan geldt dat net zo goed voor volgers. We leven in een samenleving waarin mensen zich steeds makkelijk in wisselende groepen kunnen scharen achter een meer of minder verheven doel. Leiders en volgers maken in die setting hun eigen keuzes en nemen om over-en-weer verantwoordelijkheid.

Lees verder

Leiderschap vanuit flow en beweging

Door Gastblogger | Leiderschap

Leiderschap vanuit flow en beweging - Persoonlijk leiderschap, organisatieontwikkeling - Lumax Producties

De versnippering van je aandacht leidt ook tot versnippering in jezelf. In dit artikel van gastblogger Peter Hoogeveen lees je hoe een paar principes uit Aikido zorgen voor leiderschap vanuit flow en verbinding.

Je staat op van je bureau en al lopende probeer je razendsnel een goede afweging te maken. Je hebt onverwacht een uur over, omdat een afspraak is uitgevallen. Het probleem is: er zijn minstens 4 dingen waar je die tijd mee kunt vullen en je hebt maar 1 uur. Wat ga je doen? De ontslagzaak voorbereiden die binnenkort dient, of de presentatie over het nieuwe talentprogramma maken? De aantekeningen over een gesprek met een medewerker en diens leidinggevende uitwerken of eerder naar huis om straks eindelijk weer eens naar de sportschool te kunnen gaan?

Al deze taken staan terecht op je to-dolijst. Het probleem is dat ze om een andere reden belangrijk zijn. Hoe weeg je nu deze belangen en maak je een keuze?

Wat je tot nu toe vaak deed, was maar gewoon toegeven aan wat het eerst voorbijkwam of het hardste zeurde. Dan gebeurde er in ieder geval iets, al merkte je soms achteraf dat je toch het verkeerde gekozen had. Heel soms zei je gewoon ‘nee’, maar ontdekte je dat je eigenlijk liever ‘ja’ had gezegd.

Op meerdere borden schaken

Beide manieren leiden tot een ongemakkelijk gevoel en geven je misschien zelfs stress, omdat je sommige zaken te weinig aandacht geeft. Hierin ben je niet de enige. In de steeds complexer wordende samenleving krijgen veel professionals en leidinggevenden hiermee te maken.

Je bent immers continu aan het ‘schaken op verschillende borden tegelijk’. Je moet je aandacht verdelen tussen het bijhouden van ontwikkelingen in de (arbeids)markt, het bepalen van de strategie voor je organisatie of project, het geven van richting en structuur aan de organisatie, het motiveren van medewerkers en het monitoren van resultaten. Het vraagt om continu schakelen tussen macro en micro.

Om snel te kunnen schakelen kun je niet alleen vertrouwen op je verstand, maar moet je ook een beroep doen op je intuïtie. Dat vraagt om een andere vorm van leiderschap en doet een appèl op leiders die ‘de mens’ als eenheid zien. Hoe ontwikkel je die nieuwe leider in jezelf?

Lees verder

Het leiderschap van de nummer 2

Door Arjan Hamberg | Leiderschap

Het leiderschap van de nummer 2 - volgerschap, persoonlijk leiderschap - Lumax Producties

Het begrip leiderschap is verweven met zoveel verwachtingen en betekenissen en is daardoor misschien wel het meest overschatte concept van deze tijd geworden. In alle discussies over dienend leiderschap, situationeel leiderschap en visionair leiderschap blijft een belangrijke rol onderbelicht: die van de nummer 2.

Een paar weken geleden attendeerde Glenn Bijvoets mij op het You Tube filmpje How to start a movement? Leadership lessons from Dancin Guy:

Het filmpje laat zien wat de rol van de leider is in het ontstaan van de beweging, maar ook hoe de eerste volger, de nummer 2, uiteindelijk de beweging verder brengt.

Natuurlijk heeft de leider moed nodig om alleen iets te beginnen en er misschien belachelijk uit te zien. Wanneer de nummer 2 zich bij deze verandering aansluit, laat hij aan de anderen zien hoe makkelijk het is om te volgen. Hij maakt, in de woorden van Derek Sivers, van de ‘lone nut’ een leider. De leider heeft deze nummer 2 dan al als gelijke welkom geheten in zijn verandering.

Lees verder