Tag overzicht voor " Medemenselijkheid "

Medemenselijkheid in organisaties

Door Gastblogger | Leiderschap

Medemenselijkheid in organisaties - persoonlijk leiderschap, prosociaal gedrag - Lumax Producties

Goede mensen zijn geld waard. Veel recruiters en andere mensen die hard op zoek zijn naar de juiste mensen voor hun organisatie, zullen het hiermee eens zijn. Maar wat is goed? In dit artikel gaat gastblogger Sven Hogervorst een stap verder dan voldoen aan de formele eisen. Het gaat hem om medemenselijkheid, de menselijke basiswaarden en het karakter. En om de waarde daarvan voor de organisatie in financieel èn ethisch opzicht.

Op 13 juni 2015 verscheen een artikel in het Financieel Dagblad met een oproep voor medemenselijkheid. Medemenselijkheid zou leidend moeten zijn bij het vormgeven van onze toekomst: “Het is hoog tijd om ons te bezinnen op de manier waarop we met anderen omgaan. Met de mensen in onze directe omgeving, maar ook met bijvoorbeeld vluchtelingen”. Het artikel – online te lezen na registratie – roept op de menselijkheid weer in ere te herstellen, en de verharding in de samenleving zien te keren.

In de 21e eeuw staat de wereld voor complexe problemen die volgens de Dalai Lama allemaal op een gemis aan menselijke basiswaarden wijzen. Zeker in de wereld van werk ontbreekt het nogal eens aan menselijke basiswaarden. Zodra mensen de ‘kantoorjungle’ betreden dreigt concurrentie, hebzucht en verlangen naar meer. In verschillende onderzoeken naar geluk komt naar voren dat veel mensen aan het eind van hun leven zouden willen dat ze minder hadden gewerkt. Sterker nog, veel mensen benoemen hun werk niet eens wanneer zij terugkijken op hun leven. Zoals met veel dingen in het leven kunnen we hier verschillende conclusies uit trekken. Niet meer of minder werken, aftellen tot ons pensioen, werk zien als een manier om geld te verdienen of… werk een (andere) betekenis geven. Ik kies graag voor dat laatste en zou willen beginnen met een verzoek tot medemenselijkheid in organisaties.

Lees verder

De menselijke maat, hoeveel is dat eigenlijk?

Door Arjan Hamberg | Mens & Organisatie

De menselijke maat in organisaties, hoe meet je die eigenlijk? - organisatiecultuur, Dunbar-getal, effectief samenwerken - Lumax Producties

Organisaties zouden terugmoeten ‘naar de menselijke maat’ bij de invoering van HNW of bij globalisering. Maar wat is de menselijke maat in organisaties en hoe meet je die? In dit artikel leg ik uit hoe het getal van Dunbar hierbij kan helpen.

Voor organisaties van nu zijn samenwerken en ‘social business’ belangrijke onderwerpen. Daarbij gaan we “terug naar de menselijke maat”, staan klant en medewerker centraal en moeten we ‘social’ zijn. Relaties tussen mensen lijken de nieuwe motor te zijn waarop samenwerkingsverbanden draaien en hoe meer hoe beter, lijkt het.

Een paar jaar geleden ging ik met mijn LinkedIn-profiel door de 500 contacten-grens. Daarin ben ik niet de enige en er zijn mensen die op LinkedIn en/of Facebook met meer dan 1.000 mensen ‘bevriend’ zijn. De vraag die daarom bij me opkomt is: zijn dit eigenlijk wel relaties en ben je als mens in staat om zoveel relaties te onderhouden? De menselijke maat in organisaties, hoeveel is dat eigenlijk?

Lees verder