Tag overzicht voor " Dunbar getal "

De menselijke maat, hoeveel is dat eigenlijk?

Door Arjan Hamberg | Mens & Organisatie

De menselijke maat in organisaties, hoe meet je die eigenlijk? - organisatiecultuur, Dunbar-getal, effectief samenwerken - Lumax Producties

Organisaties zouden terugmoeten ‘naar de menselijke maat’ bij de invoering van HNW of bij globalisering. Maar wat is de menselijke maat in organisaties en hoe meet je die? In dit artikel leg ik uit hoe het getal van Dunbar hierbij kan helpen.

Voor organisaties van nu zijn samenwerken en ‘social business’ belangrijke onderwerpen. Daarbij gaan we “terug naar de menselijke maat”, staan klant en medewerker centraal en moeten we ‘social’ zijn. Relaties tussen mensen lijken de nieuwe motor te zijn waarop samenwerkingsverbanden draaien en hoe meer hoe beter, lijkt het.

Een paar jaar geleden ging ik met mijn LinkedIn-profiel door de 500 contacten-grens. Daarin ben ik niet de enige en er zijn mensen die op LinkedIn en/of Facebook met meer dan 1.000 mensen ‘bevriend’ zijn. De vraag die daarom bij me opkomt is: zijn dit eigenlijk wel relaties en ben je als mens in staat om zoveel relaties te onderhouden? De menselijke maat in organisaties, hoeveel is dat eigenlijk?

Lees verder