De synergie van talent en diversiteit

Door Arjan Hamberg | Mens & Organisatie

De synergie van talent en diversiteit - talentontwikkeling, sociale innovatie - Lumax Producties

Diversiteitsbeleid is windowdressing. Dat vindt althans 47% van de ondervraagden uit een onderzoek van Adecco in Groot-Brittanië.

Zijn deze cijfers verrassend? Nee, waarschijnlijk niet.

Schrikken we ervan? Dat wel, want we zijn door de mand gevallen.

We hebben diversiteitsbeleid zonder dat we de diversiteit van mensen echt tot ons te laten doordringen. We focussen bijvoorbeeld op meer vrouwen in het team, gewoon voor de gezelligheid. Of dat de belangrijkste reden is waarom vrouwen in het team of de boardroom willen komen, betwijfel ik.

En dan hebben we het alleen nog maar gehad over man-vrouwverhoudingen. Lekker divers.

Menselijk potentieel

Maar het onderzoek van Adecco geeft ook nog andere informatie. De aanleiding is de campagne “Unlocking Britain’s Potential”. Blijkbaar gaat het erom het menselijk potentieel te benutten, om het talent aan het licht te brengen.

Een ruime meerderheid van de ondervraagden (69%) is van mening dat een goed diversiteitsbeleid de organisatie succesvol maakt. Ook de cultuur heeft baat bij een divers samengestelde organisatie, aldus 70% van de ondervraagden. De meerderheid van de werknemers in Groot-Brittanië ziet de voordelen van diversiteit wel in en legt een verband met het potentieel van de organisatie.

Aandacht voor divers talent

Om effect te kunnen hebben, zou diversiteitsbeleid daarom gekoppeld moeten worden aan talentontwikkeling. Op dit moment is dat lang niet altijd het geval. Diversiteit is nu vaak gekaapt door communicatie of speciale duurzaamheidsafdelingen. De bijdrage van HR bestaat uit het leveren cijfertjes die de diversiteit moeten aantonen of het gebrek eraan moeten verhullen. Inhoudelijk heeft HR verder niet veel met diversiteit te maken. En dat vind ik raar.

Het is vanuit talentontwikkeling juist van groot belang dat er aandacht is voor diversiteit. De krapte op de talentenmarkt neemt snel toe, net als de diversiteit overigens. Diversiteit gaat dan ook verder dan man/vrouw of autochtoon/allochtoon.

We hebben te maken met een enorme verscheidenheid aan arbeidsverhoudingen en ondertussen verdringen zich voor het eerst vier generaties op de werkvloer. Kortom: de diversiteit spettert om je oren en als we net zo welvarend willen blijven als we waren hebben we ook nog iedereen nodig. Diversiteit is een gegeven en vanuit talentontwikkeling zullen we daar dus iets mee moeten.

Ruimte voor innovatie

Het ontwikkelen van talenten, leren en innoveren gaat de concurrerende sleutel worden in de komende decennia. De ondervraagden in het Adecco onderzoek zijn daar ook wel van overtuigd: zij ervaren al meerdere jaren aan den lijve hoe het is om te functioneren in een mono-cultuur.

Ook als je man en blank bent, kun je het gevoel hebben dat er voor jouw overtuigingen, seksuele geaardheid, afkomst, leerstijl, manier van kennisdelen geen ruimte is. De kleur, geur of sjeu die je meegeeft aan je werk, wordt niet gezien, op waarde geschat en gewaardeerd.

De schijnbare mono-cultuur die je nu nog binnen veel bedrijven en beroepsgroepen aantreft zal moeten worden doorbroken. We moeten af en toe een andere bril opzetten en op een andere manier naar dezelfde situatie kijken.

Diversiteit levert deze andere perspectieven en zorgt voor de dynamiek die nodig is om te leren en te innoveren. Je maakt ruimte voor iets nieuws en dat heb je nu juist nodig om nieuwe problemen, vraagstukken of puzzels te kunnen oplossen.

We weten allemaal hoe verhelderend een blik van een buitenstaander kan zijn. De oplossing lijkt plotsklaps kinderlijk eenvoudig maar je maakte het te ingewikkeld voor jezelf.

Talent en diversiteit benutten

Bouwen op wat er is en het benutten van potentie gaat zeker ook op voor talent en diversiteit. De erkenning van en waardering voor de verschillen is daarom een belangrijke bouwsteen voor talentmanagement. Als ieder mens zijn eigen toegevoegde waarde heeft ontdekt, kun je deze combineren tot iets nieuws wat waarde heeft. Deze combinatie van erkenning en waardering zorgt ervoor dat diversiteitsbeleid verder reikt dan window dressing. Het is dan niet iets van een ander – in de boardroom of op een stafafdeling – maar van ons allemaal.

Diversiteit is een belangrijke voedingsbodem voor talentmanagement, omdat het ruimte maakt voor nieuwsgierigheid, inspireren en leren. Die waarde moet te herkennen zijn in je beleid, in je diensten en producten, in wat je doet en hoe je dat doet; dat die waarde ook winst oplevert, is dan mooi meegenomen.

Over de schrijver

Arjan Hamberg is zijn hele leven al gefascineerd door de passie van mensen voor hun werk. Zijn nieuwsgierigheid en creativiteit zet hij in om in organisaties deze passie ruimte te geven en de samenwerking beter te maken. In zijn vrije tijd leest Arjan veel, vooral romans en boeken over geschiedenis. Verhalen over andere mensen, culturen en periodes brengen hem vaak op ideeën.

Geef je reactie:

Geef je reactie: