Strategisch HR: inspiratie voor beleid en visie

Strategisch HR levert een belangrijke bijdrage aan het succes van de organisatie. De inzet van mensen op het juiste moment en de juiste plaats geeft je organisatie een concurrentievoordeel. Daarnaast helpt het om de organisatiedoelstellingen te realiseren.

Strategisch HR verandert sterk door allerlei ontwikkelingen op de arbeidsmarkt:

  • outsourcing, automatisering en robotisering
  • impact van social media op samenwerking en communicatie
  • sociale innovatie en social business

Onderstaande artikelen bieden informatie en inspiratie om strategisch HR een nieuwe invulling te geven en de toegevoegde waarde voor je organisatie zichtbaar te maken.

Strategisch HR-plan

Een strategisch HR-plan is een goed uitgangspunt voor HR-beleid. Daarin maak je een analyse van de organisatie en vertaal je de organisatiestrategie naar personeelsbeleid. De volgende artikelen helpen je hierbij op weg:

Strategisch HR-plan in 5 stappen

Wie de mensen heeft, heeft het werk (case study)

Waardering voor mens en ambacht rendeert (case study)

Overige artikelen

De wereld van werk verandert en daardoor verandert het HR-vak. Dit vraagt om een duidelijke visie op HR en de bijdrage van HR aan de organisatie. De volgende artikelen bevatten onze visie op en vakkennis over HR:

Scrum voor HR en organisatieontwikkeling

Strategic workforce planning: nu aan de slag