Reinier van Bemmel

Eric voelt verhoudingen goed aan en weet belangrijke zaken bespreekbaar te maken. Zo’n traject schept een band; door elkaar beter te leren kennen en te begrijpen hoe je collega in elkaar zit kun je beter samenwerken. Dit geeft vertrouwen en begrip, wat belangrijk is voor het goed functioneren van een team.

Lees ook de case study over CAOP.

Manager HRM