Privacyverklaring en cookiebeleid

Algemeen

Bouwen aan een betere wereld voor de komende generaties is onze missie. We werken daarom met jou aan de realisatie van fantastische ideeën.

Wij vinden het daarom belangrijk dat we alle wijsheid, kennis en ervaring die nodig is benutten. Wij zetten ons daarvoor in en delen onze kennis, ervaring en talenten. Kennis delen, bijdragen en meedoen, vraagt volgens ons om een veilige wereld. Een wereld waarin we zorgvuldig omgaan met wat we weten en met ons is gedeeld. Dat betekent dat wij zorgvuldig willen omgaan met wat jij met ons hebt gedeeld, zoals je persoonsgegevens.

De wet verplicht organisaties met de AVG om zorgvuldig met gegevens om te gaan en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Dat vinden wij een goede zaak en we zijn graag open over wat we doen en hoe we ervoor zorgen dat wat wij van jou weten bij ons in veilige handen is.

Wij verzamelen en verwerken gegevens van jou, omdat je gebruik maakt van onze diensten of ze aan ons om andere redenen verstrekt hebt. Je moet denken aan NAW-gegevens of een e-mailadres. Het kan ook zijn dat je ons hebt verteld waar je werkt of waar je bent. In dit privacy statement vertellen we je hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Doel van de gegevensverwerking

We verwerken gegevens om:

  • Een betaling te kunnen afhandelen;
  • Je te kunnen bellen of mailen als het nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
  • Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Je surfgedrag op onze website te analyseren en daarmee je online nog beter van dienst te kunnen zijn;
  • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het doen van onze belastingaangifte.

Bewaartermijn

We bewaren je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld. De bewaartermijnen hebben we specifiek vastgelegd in ons verwerkingsregister.

Delen van gegevens met anderen

Wij kunnen jouw gegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met elkaar hebben gesloten of als het nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij delen in overige gevallen geen gegevens tenzij je hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven. Met bedrijven die jouw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om er zo voor te zorgen dat zij eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid handhaven als wij. Wij blijven ons verantwoordelijk voelen voor de gegevens die jij ons hebt verstrekt. Dit is allemaal vastgelegd in ons verwerkingsregister.

Mailverkeer

Mailberichten slaan wij op in ons mailprogramma. Dit is een beveiligde omgeving waar niemand anders toegang toe heeft dan degene aan wie jij de mail hebt gericht. Jouw contactgegevens gebruiken we uitsluitend als jij het aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld door ons te mailen of toegankelijk hebt gemaakt via bijvoorbeeld LinkedIn.

Webanalyse en cookies

De website van Lumax Producties maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door je browser (o.a. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox) op de harde schrijf van je computer worden opgeslagen. Hieronder vind je informatie over het soort cookie op onze website.

Voor de analyse van het websitebezoek gebruikt Lumax Producties Piwik. Piwik is een open source webanalyse tool, waarvan de gegevens worden opgeslagen op de Europese server van Piwik. Deze informatie wordt niet opgeslagen op andere servers. Wij hebben Piwik zo ingesteld dat er geen IP-adressen worden opgeslagen en dat het gebruik van Do-Not-Track in browserinstellingen wordt gerespecteerd.

De webanalyse van de website richt zich op algemene, geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens, zoals bezoekersaantallen en veelgelezen blogposts/webpagina’s. Op basis hiervan kunnen wij ons productaanbod en de content op de website verbeteren en uitbreiden. Daarnaast geeft het ons voortdurend de mogelijkheid om de website gebruiksvriendelijk te houden.

Je kunt cookies in- en uitschakelen en verwijderen. Meer informatie hierover kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Lumax Producties.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar arjan@lumaxproducties.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Je kunt ook bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Lumax Producties via e-mail, telefoon, post en/of SMS; een dergelijk verzoek kun je sturen naar arjan@lumaxproducties.nl.

Tot slot willen we je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan op deze pagina.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligingen 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Lumax Producties als dat nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Lumax Producties is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Lumax Producties. Wij stellen het melden van mogelijke kwetsbaarheden op prijs. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kun je contact met ons zoeken via arjan@lumaxproducties.nl.

Wijziging van deze Privacyverklaring 

Lumax Producties behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring; de actuele versie is altijd via onze website beschikbaar. Wij raden je aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je altijd weet hoe wij persoonsgegevens verwerken. Deze Privacyverklaring is op 8 mei 2018 voor het laatst gewijzigd.