Pesten op het werk

Pesten op het werk: volgens recent onderzoek hebben meer dan 500.000 werknemers ermee te maken. Dat heeft een enorme impact op de resultaten en de samenwerking in organisaties: van een ongezonde organisatiecultuur en een dalende performance tot extra kosten door stress, burnout en een hoog verloop. Helaas wordt er vaak niets aan gedaan en is pesten een taboe.

De aanpak van pesten op de werkvloer bestaat uit een combinatie van 3 acties:

  1. Herkennen: door bespreekbaar te maken welk gedrag ongewenst en ongezond is;
  2. Oplossen: door het systeem van pesten te doorbreken met mediation en/of coaching;
  3. Voorkomen: door pesten op te nemen in integriteitsbeleid en diversiteitsbeleid.

Onderstaande artikelen geven inzicht en bieden hulpmiddelen om pesten te herkennen, voorkomen en op te lossen. Ze helpen omstanders - leidinggevenden, HR-professionals en collega's - om in actie te komen tegen pesten op het werk.

Alle 14 hieronder genoemde artikelen zijn gebundeld in een gratis e-book over pesten.

Download het gratis e-book over pesten en integriteit

Serie 'Pesten op het werk'

De serie 'Pesten op het werk' is een mini-cursus voor het omgaan met pesten op de werkvloer. De artikelen zijn geschreven vanuit verschillende invalshoeken, zodat omstanders tools krijgen om dit probleem op te lossen.

Herkennen, voorkomen en oplossen - inleiding en samenvatting van de serie

Het systeem van pesten (in e-book) - over gepesten, pesters en de context waarin het pestgedrag plaatsvindt

Van taboe naar moresprudentie (in e-book) - over integriteitsbeleid dat het taboe op pesten doorbreekt

Herkennen en erkennen (in e-book) - over de rol van vertrouwenspersonen

Symptoom van monocultuur (in e-book) - een pleidooi voor meer diversiteit als tegengif voor pesten

'Geintje natuurlijk!' (in e-book) - over onderzoek bij officiële klachten

Evenwicht in werkrelaties herstellen (in e-book) - over de bron van pesten en de aanpak ertegen

Integriteit en ongewenst gedrag

Beleid tegen pesten op het werk is onderdeel van integriteitsbeleid of een gedragscode. Daarin leg je als organisatie vast welk gedrag gewenst is en hoe er wordt omgegaan met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie en agressie. In veel organisaties is dit onderdeel van het HR-beleid. De volgende artikelen helpen HR-professionals op weg:

Waarom HR-professionals niet ontkomen aan integriteit (in e-book)

Morele dilemma's en je innerlijke kompas (in e-book)

Hoe dilemma's HR professionaliseren (in e-book)

Inclusie en samenwerking in teams

Respect voor verschillen tussen mensen blijkt een bekend tegengif tegen pesten op het werk. Organisaties die weinig belang hechten aan diversiteit en aan inbreng van medewerkers, lijken pestgedrag meer uit te lokken dan organisaties die veel belang hechten aan deze onderwerpen. De volgende artikelen geven hierbij houvast en inspiratie:

Deep democracy: verschillen zijn waardevol

De synergie van talent en diversiteit

Teamontwikkeling van binnen naar buiten

De essentiële elementen van teamwork

Gratis e-book over integriteit en pesten op het werk

Van_pesten_op_het_werk_naar_evenwicht_in_werkrelaties_voorkant

Het gratis e-book Van 'pesten op het werk' naar 'evenwicht in werkrelaties' bevat 14 artikelen over integriteit en pesten op het werk. Hiermee krijg je tips en tools om in actie te komen tegen pesten op het werk.

Je krijgt bovendien onze Zin in werk nieuwsbrief met nieuws en tips.

Geen spam. Wel tips. Je kunt je op elk moment weer afmelden. Powered by ConvertKit