Het verhaal van Lumax Producties

Al meer dan een decennium bouwen we aan een betere wereld voor komende generaties. Ontdek hieronder waarom we begonnen zijn en wat ons drijft.

Er is iets wat ons bindt - verhaal Lumax Producties - kampvuur

Er is iets wat ons bindt:

we willen de wereld beter maken, nu en voor de komende generaties. Daar zit een verhaal achter.

In de vorige eeuw - verhaal Lumax Producties - landschap

In de vorige eeuw

werkten we bij bedrijven. Het waren mooie ondernemingen die met hun bouwwerken en producten bijdroegen aan de welvaart in ons land.

En wij? Wij fietsten met de wind in de rug naar ons werk.

We waren geschoold - verhaal Lumax Producties - hangmappen

We waren geschoold

met studieboeken met foto’s van medewerkers die lachend in de camera keken. Er was vertrouwen in marktwerking. Het was onze taak om de inzet van de ‘middelen’ te optimaliseren. Met gedetailleerde plannen, prestatiecontracten en schaalvergroting streefden we naar efficiëntie en effectiviteit.

Maar waar was het plezier, ruimte voor eigenheid en talent?

Het industriële tijdperk - verhaal Lumax Producties - chaos

Het industriële tijdperk

liep ten einde.

Er kwam meer grenzeloosheid, maar minder veiligheid. De overheid trad terug en er werd een groter beroep op zelfredzaamheid gedaan.

De klimaatcrisis brak uit.

We stonden op de drempel van nieuwe veranderingen: de digitale, de maatschappelijke.

Het Nieuwe Werken - verhaal Lumax Producties - hnw humor

Het Nieuwe ...:

Het nieuwe werken, het nieuwe leren, het nieuwe rijden, het nieuwe organiseren enzovoorts.

– Laten we experimenteren.
– Niet nu, zei de directeur.
– Jawel, want we raken de verbinding met onze medewerkers kwijt.
– Zeker, het is goed om het daarover te hebben. Maar doe het wel een beetje zachtjes.

Zoveel inspiratie - verhaal Lumax Producties - wereldweb

Zo veel inspiratie

dankzij boeken en informatie op internet. De goede ideeën, instrumenten en technologieën lagen voor het oprapen.

Het draaide om keuzes maken en actie ondernemen. Iedereen heeft een vrije keuze. Wij hadden dat ook.

We richtten Lumax Producties op.

De rol van Lumax Producties - verhaal Lumax Producties - lichttunnel

De rol van Lumax Producties:

de steun in de rug zijn voor organisaties die de transitie maken naar nieuwe manieren van samenwerken.

Naast de opgetogenheid over het opstarten van een eigen bedrijf, was er onzekerheid: krijgen we opdrachten?

Gelukkig, ons portfolio groeide - verhaal Lumax Producties - zeilboot

Gelukkig, ons portfolio groeide:

we begeleidden veranderingen en waardeerden de mens en zijn ambacht, we hielpen bestuurders, deden interim management, verzorgden de communicatie over veranderingen en de dienstverlening.

Het ging goed. King of the world, dat gevoel.

Het beste resultaat - verhaal Lumax Producties - podium

Het beste resultaat

en zo snel mogelijk, graag!

Daarom schoten we soms door of liepen we te ver voor de troepen uit.

Maar zonder verbinding met de mensen is er niets en zal er niets van komen.

We creëren voor mensen - verhaal Lumax Producties - kampvuurgesprek

We creëren voor mensen

de ruimte om hun eigen verhaal te vertellen. We nemen de tijd, zodat de mandjes niet te vol raken.

De kracht van verleiding - verhaal Lumax Producties - zee baai

De kracht van verleiding:

als je over de zee vertelt, willen mensen leren zwemmen.

En nog iets - verhaal Lumax Producties - handen jong en oud

En nog iets,

we ontdekten de waarde van het ‘delen’ en nieuwe vormen van samenwerking. We gingen actief deelnemen in coöperaties en maatschappelijke initiatieven.

We leren daar veel van en die kennis delen we weer met onze klanten.

Wij geloven in organisaties - verhaal Lumax Producties - kinderen zee

Wij geloven in samenwerken

Mensen willen mooie dingen maken en betekenis hebben. Er staat nogal wat op het spel, nietwaar? Dat onze kinderen het straks minstens zo goed hebben als wij.

Op deze website - verhaal Lumax Producties - kop koffie

Op deze website

lees je over onze diensten.

Neem gerust vrijblijvend contact op. Eén van ons schuift graag bij je aan om te praten over het realiseren van jouw idealen.

Wil jij een kop koffie met ons drinken? Neem dan contact op: