Ons verhaal | Lumax Producties

Het verhaal van Lumax Producties

Al meer dan een decennium werken wij aan het verbeteren van samenwerking in teams, organisaties en netwerken. Ontdek hieronder waarom we begonnen zijn en wat ons drijft.

Er is iets wat ons bindt - verhaal Lumax Producties - kampvuur

Er is iets wat ons bindt:

we willen de wereld van werk mooier en beter maken. Daar zit een verhaal achter.

In de vorige eeuw - verhaal Lumax Producties - landschap

In de vorige eeuw

werkten we bij bedrijven. Het waren mooie ondernemingen die met hun bouwwerken en producten bijdroegen aan de welvaart in ons land.

En wij? Wij fietsten met de wind in de rug naar ons werk.

We waren geschoold - verhaal Lumax Producties - hangmappen

We waren geschoold

met studieboeken met foto’s van medewerkers die lachend in de camera keken. Er was vertrouwen in marktwerking. Het was onze taak om de inzet van de ‘middelen’ te optimaliseren. Met gedetailleerde plannen, prestatiecontracten en schaalvergroting streefden we naar efficiëntie en effectiviteit.

Maar waar was het plezier op de werkvloer?​

Collega's hadden last - verhaal Lumax Producties - kantoortuin

Collega's hadden last

van brutale klanten, gebrekkig leiderschap, onpersoonlijke systemen en processen. Sommigen zaten vastgeroest, anderen voelden zich gevangen.

– Ach, klagen mensen niet altijd?​

Het industriële tijdperk - verhaal Lumax Producties - chaos

Het industriële tijdperk

liep ten einde.
De halfwaardetijd van kennis bleef afnemen.
Er kwam meer grenzeloosheid, maar minder veiligheid.
De klimaatcrisis brak uit.

We stonden op de drempel van nieuwe veranderingen: de digitale, de maatschappelijke.

Het Nieuwe Werken - verhaal Lumax Producties - hnw humor

Het Nieuwe Werken:

– Laten we experimenteren.
– Niet nu, zei de directeur.
– Jawel, want we raken de verbinding met onze medewerkers kwijt.
– Zeker, het is goed om het daarover te hebben. Maar doe het wel een beetje zachtjes.

Kantoorhumor.

Zoveel inspiratie - verhaal Lumax Producties - wereldweb

Zo veel inspiratie

dankzij boeken en informatie op internet. De goede ideeën, instrumenten en technologieën lagen voor het oprapen. De toekomst van werk was binnen handbereik.

Het draaide om keuzes. Iedereen heeft een vrije keuze. Wij hadden dat ook.

We richtten Lumax Producties op.

De rol van Lumax Producties - verhaal Lumax Producties - lichttunnel

De rol van Lumax Producties:

de steun in de rug zijn voor organisaties die de transitie maken naar nieuwe manieren van samenwerken.

Naast de opgetogenheid over het opstarten van een eigen organisatieadviesbureau, was er vrees: krijgen we opdrachten?

Gelukkig, ons portfolio groeide - verhaal Lumax Producties - zeilboot

Gelukkig, ons portfolio groeide:

we begeleidden organisatieveranderingen en waardeerden de mens en zijn ambacht, we hielpen bestuurders met het opstellen van strategische beleidsplannen, we deden interim management en verzorgden ontwikkelprogramma's voor teams en organisaties.

Het ging goed. King of the world, dat gevoel.

Het beste resultaat - verhaal Lumax Producties - podium

Het beste resultaat

en zo snel mogelijk, graag! Daarom schoten we in het begin soms in de docentenrol. Of we gingen te ver voor de troepen uitlopen.

Maar zonder verbinding met de mensen is er niets en zal er niets van komen.

We creëren voor mensen - verhaal Lumax Producties - kampvuurgesprek

We creëren voor mensen

de ruimte om hun eigen verhaal te vertellen. We nemen de tijd, zodat de mandjes niet te vol raken.

De kracht van verleiding - verhaal Lumax Producties - zee baai

De kracht van verleiding:

als je over de zee vertelt, willen mensen leren zwemmen.

En nog iets - verhaal Lumax Producties - handen jong en oud

En nog iets,

we ontdekten de waarde van het ‘delen’. We zijn gestart met bloggen. Uit de reacties en de daaropvolgende gesprekken leren we nog steeds. Dit is belangrijk, want het helpt om onszelf te blijven heruitvinden.

Wij geloven in organisaties - verhaal Lumax Producties - kinderen zee

Wij geloven in organisaties

die de wereld van werk willen verbeteren. Er staat nogal wat op het spel, nietwaar? Dat onze kinderen straks met minstens zo veel plezier naar hun werk gaan als wij.

Op deze website - verhaal Lumax Producties - kop koffie

Op deze website

lees je over onze producten en diensten.

Neem gerust vrijblijvend contact op. Eén van ons schuift graag bij je aan om te praten over het verbeteren van de samenwerking in je team, organisatie of netwerk.

Wil jij een kop koffie met ons drinken? Neem dan contact op: