Organisatieverandering

 

Vernieuw en verfris de samenwerking, zodat ruimte ontstaat voor nieuwe kansen.

 

Samen kunnen we meer en ingewikkelder vragen beantwoorden dan alleen. Organiseren is menselijk maar is daarmee nog niet eenvoudig. Beginnen kan lastig zijn maar ook als de organisatie al lang bestaat kunnen er problemen ontstaan. De omgeving kan veranderd zijn en de organisatie sluit daar soms niet meer op aan.

We ontrafelen deze problemen en vragen met een frisse blik en oprechte verwondering. We helpen nieuwe kansen te zien en te verbeteren.

Cultuuronderzoek - organisatieverandering - Lumax Producties

Cultuuronderzoek

Lumax Producties helpt klanten door als buitenstaander te kijken naar de manier van doen in een team of een organisatie. De cultuuronderzoeken van Lumax Producties geven inzicht in hoe een groep omgaat met bijvoorbeeld leiderschap, nieuwe mensen of veranderingen. Dit helpt teams en hun leiders te zien waarom een bepaalde fout zich blijft herhalen of veranderen zo moeilijk is voor een specifieke groep.

Johan Cruijff zei al: “je gaat het pas zien als je het doorhebt.” Onze cultuuronderzoeken brengen de verborgen dynamiek aan de oppervlakte. Met onze aanpak dragen we bij aan draagvlak, erkenning van de uitkomsten en ruimte voor nieuwe mogelijkheden.

Inclusieve besluitvorming

Het nemen van een besluit is lang niet altijd makkelijk. Heb je eenmaal een besluit genomen dan blijkt het in de uitvoering soms bijna nog moeilijker. Besluiten worden ter discussie gesteld of erger nog, niet uitgevoerd. Planningen worden niet gehaald of er vertrekken onverwachts mensen uit je team. Protest en sabotage?

Lumax Producties hanteert de Deep Democracy methode voor inclusieve besluitvorming. Dit betekent dat wij zorgen voor ruimte voor een afwijkende mening. Dit geeft inzicht in alle belangen en invalshoeken. Het wordt meegenomen in de besluitvorming en zorgt zo voor betere besluiten omdat alle wijsheid is gebruikt. Er is meer draagvlak omdat iedereen zich gehoord weet. Het levert sneller resultaat, omdat er in de uitvoering geen sabotage of protest meer optreedt.

Inclusieve besluitvorming - organisatieverandering - Lumax Producties
Doekracht - organisatieverandering - Lumax Producties

Doekracht

Veranderen gebeurt vaak “terwijl de winkel open is”. Dat is pittig. Het kan ook zijn dat de druk zo groot is dat je je verlamt voelt en haast niet weet waar je moet beginnen.

Heel veel mensen hebben daarmee te maken. Dat zijn de momenten waarop wij in kunnen stappen. We kunnen de leiding ondersteunen doordat we de verantwoordelijkheid met je gaan delen of wat taken van je overpakken. We hebben veel ervaring met tijdelijk invoegen in een organisatie of team om zo ontwikkelingen te ondersteunen en te versterken.

Arjan werkt zorgvuldig en besteedt aandacht aan alle (menselijke) aspecten die komen kijken bij organisatieveranderingen. Arjan benadert een reorganisatie of herstructurering niet als een technisch of wiskundig vraagstuk. Hij waardeert de mens en haar vakmanschap en dat heeft zeker bijgedragen aan de soepele overgang naar de nieuwe organisatie.

Rémon Post

Supply Chain Manager

Organisatieverandering - Mens & Organisatie

Organisaties zijn structuren die door mensenhanden zijn gebouwd en moeten worden verbouwd. Structuren zijn afspraken tussen mensen om een doel te bereiken. Ze laten “een manier van doen” zien. Lumax Producties kijkt bij organisatieverandering naar die elementen.

Wat is ons doel nu en morgen met deze samenwerking? Hoe willen we met elkaar omgaan en wat zijn onze gebruiken? De antwoorden op deze vragen geven opnieuw richting aan de organisatie. Wij helpen je deze richting te ontdekken en met elkaar aan de slag te gaan.

Interesse? Neem meteen contact op