Maatschappelijke initiatieven

 

Er is vrijheid en zeggenschap te winnen

 

Zorg voor onze ouderen en jongeren. Leegstand en voorzieningen die verdwijnen. De overheid laat steeds meer over aan burgers.

Wij helpen mensen oplossingen tot stand te brengen voor allerlei maatschappelijke vragen. Wij richten buurtbedrijven en coöperaties op en participeren actief in deze nieuwe initiatieven. Samen is er veel vrijheid en zeggenschap te winnen.

Buurtbedrijf - maatschappelijke initiatieven - Lumax Producties

Buurtbedrijven

Staat er in jouw buurt een school leeg?
Vertrekt de laatste buurtwinkel uit je dorp?
Maak jij je zorgen over de eenzaamheid van ouderen in jouw buurt of de leefbaarheid in jouw wijk?

Wij helpen mensen het initiatief te nemen met deze vragen aan de slag te gaan en regie te nemen over de oplossing. Wij richten daarvoor buurtbedrijven en coöperaties op.

Wij nemen actief deel aan allerlei initiatieven. Inmiddels hebben we veel ervaring met en vertrouwen in de kracht van het maatschappelijk initiatief. Wij brengen mensen bij elkaar. Ontwikkelen het platform dat de basis vormt voor de oplossing en zetten mensen en hun talenten daarin centraal. Het zien van een probleem is voor ons het vertrekpunt en verder bouwen we de oplossing op de sterke punten.

De aanwezige kracht is soms niet voldoende en dus schieten we op die punten extra te hulp. We werken hiervoor samen met allerlei partners op het gebied van techniek, ondernemen, natuurbeheer, zorg, sport & bewegen. Dit zorgt in korte tijd voor een stabiele basis en zichtbare resultaten die inspireren en versterken.

We bouwen aan ondernemerschap omdat we het belangrijk vinden dat de verandering duurzaam is. Vandaag en morgen waarde heeft, het ondernemerschap waardeert dat en zorgt voor de benodigde continuïteit.

Wil jij bouwen aan de leefbaarheid van je buurt? Wij gaan graag met jou aan de slag.

Denkkracht

Heeft jouw gemeente of instelling een vraagstuk dat je alleen kunt oplossen met verschillende partners en groepen? Wij helpen je helpen de brug te bouwen tussen jouw wereld en de leefwereld van mensen. Wij kennen de maatschappelijke initiatieven van binnenuit en we kennen jouw wereld, spreken jouw taal. Wij brengen de onderdelen bij elkaar en helpen deze in elkaar te puzzelen.

We helpen je kritisch te kijken naar je eigen beleid en organisatie. Waar maak jij het mensen misschien onbewust moeilijk om verantwoordelijkheid te nemen? Hoe zorg je ervoor dat die maatschappelijke initiatieven niet leiden tot lastige vragen maar tot daadwerkelijke samenwerking. Een samenwerking waarin iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen agenda, doelen en belangen.

Je ziet vaak genoeg dat de doe-kracht bij de inwoners van je gemeente tekortschiet. De vraag is dan: hoe herken ik dat en wat kan ik doen om te zorgen dat er op die momenten versterking van de doe-kracht beschikbaar is? Wij denken graag mee met gemeenten en instellingen die willen bouwen aan een participatiesamenleving en een doe-democratie. 

Denkkracht - maatschappelijke initiatieven - Lumax Producties
Right to challenge - maatschappelijke initiatieven - Lumax Producties

Right to Challenge

Wil jij jouw eigen buurt of leefomgeving mooier maken? Denk je dat je het beter, slimmer en goedkoper kunt? Wij worden daar enthousiast van en helpen je graag de overheid uit te dagen en het beter te doen. Right to Challenge noemen we dat. We werken graag met je mee en stellen onze brede ervaring op het terrein van samenwerken en maatschappelijk ondernemen beschikbaar.

Wil je als gemeente starten met Right to Challenge, dan zijn we je ook graag van dienst. Right to Challenge klinkt allemaal mooi maar maakt het zijn beloftes ook waar? Bovendien vraagt het een andere manier van denken en doen. Wij ondersteunen je graag als je die verandering wilt doormaken.

De positiviteit van Arjan is een prettige eigenschap. Daardoor benadert hij een complexe samenwerking als een leuke opgave. Hij gaat echt met je op zoek hoe je de puzzel in elkaar kunt leggen. En brengt daardoor de samenwerking een stap verder.

Marcel van Bijnen

secretaris en algemeen directeur van de Drechtsteden

Maatschappelijke initiatieven en buurtbedrijven

Elke buurt heeft zijn eigen vragen en kent zijn eigen dynamiek. We ontwikkelen een eigen buurtprogramma en brengen daarbij de eigen kracht in beeld als antwoord op de vragen. Deze pareltjes van doe-kracht versterken we door ze te koppelen aan bestaande en bewezen initiatieven, zodat ze uit kunnen groeien tot “helden” en “kartrekkers” in de buurt. De leefbaarheid in de buurt neemt toe en mensen voelen zich betrokken en thuis in de eigen omgeving.

Wij geloven dat gezond leven en voor elkaar zorgen leent tot zelfstandig deelnemen aan de samenleving. We bouwen zo aan een mooie en betere wereld voor ons zelf en de generaties die na ons komen.

Interesse? Neem meteen contact op