Meer gedreven dan ooit

Door Arjan Hamberg | Mens & Organisatie

Meer gedreven dan ooit - Lumax Producties

In 2014 zijn er geen nieuwe blogs verschenen. In onderstaande blogpost verklaar ik deze stilte. Tegelijkertijd laat ik zien welke lessen Karin Tempelaar en ik in die periode geleerd hebben en wat ons meer dan ooit drijft in ons werk.

Het is nu iets meer dan een jaar geleden. Ik zat in de trein naar huis en kreeg het telefoontje dat we zo snel mogelijk naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam moesten omdat er zware vermoedens van leukemie waren bij onze jongste zoon.

Onderweg naar huis, na een paar mooie gesprekken die dag, zakte de grond onder mijn voeten vandaan. Die avond in het ziekenhuis kregen we van de dienstdoende kinderarts te horen dat onze zoon inderdaad leukemie had. Onmacht, angst, verdriet en misschien wel bovenal wanhoop vielen over Karin en mij heen.

Daar sta je dan, van het ene moment op het andere van de hemel de hel in gedonderd.

Er volgden maanden van behandelingen en al snel bleken de kuren aan te slaan en werd slecht nieuws steeds vaker ingeruild voor goed nieuws. Aan het begin van de zomervakantie waren de kuren voorbij en konden we beginnen met het opbouwen van een nieuw ‘normaal’ leven.

Niet geblogd, veel geleerd

In de afgelopen jaren hebben we op dit blog geschreven over leiderschap, leren, samenwerken, pesten, duurzaamheid en ga zo maar door. Allerlei thema’s die ons bezig hielden, waar we een idee over hadden of we op zoek waren naar zienswijzen van anderen.

In het jaar 2014 hebben we niet geblogd, wel veel geleerd.

De kracht van geven

Sinds de zomervakantie kwam de vraag steeds duidelijker naar boven: wat hebben we geleerd, meegemaakt en gezien, maar boven alles wat kunnen en willen we daarvan doorgeven?

We hebben de kracht van humor ervaren.

We hebben gemerkt hoe belangrijk het is om mensen om je heen te hebben die luisteren, helpen en op de juiste momenten moed inspreken of een knipoog geven.

We hebben veel geleerd over leiderschap, je eigen leiderschap en het benutten van je talenten, ook op de momenten waarop je helemaal in het nauw zit.

We hebben belangrijke lessen in flexibiliteit en aanpassen gekregen.

We hebben ontdekt hoe belangrijk collega’s zijn en werk is, een plek soms om te schuilen, afleiding te vinden, en een plek waar je wel het gevoel hebt dat je grip hebt op de dingen die je gebeuren.

Betekenis geven en gedreven zijn

We zijn nu meer dan een jaar verder en zijn met onze associates gaan nadenken over waar we staan en wat 2014 betekent voor ons bedrijf. Ontwikkelen van talenten en leiderschap zijn voor ons altijd de belangrijke drijfveren geweest. Mensen in de gelegenheid stellen om hun talenten in te brengen en zo bij te laten dragen aan het succes van het team vinden we mooi en belangrijk.

Door alles wat we in 2014 hebben meegemaakt zijn we nog meer gemotiveerd om daar praktische antwoorden op te geven. We gaan onze plek innemen en meer nog dan voorheen helpen talenten en leiderschap te ontwikkelen en in te zetten. Het is doodzonde als er talenten verloren gaan, als teams en mensen verpieteren.

Context en menselijke maat

We hebben gezien en gemerkt hoe professionals in de zorg en binnen het onderwijs sterk hun best doen om jonge mensen te helpen hun plek in de wereld te vinden. Ze worden daar regelmatig in gehinderd door regels, procedures, risicomanagement en structuren.

Mensen vermalen in regels en structuren is naar mijn idee misdadig. Structuren zijn er om mensen te helpen succesvol te zijn. Werkt het niet zo, dan moet het veranderen. We zijn nog sterker gemotiveerd dan voorheen om mensen te helpen hun talenten te ontdekken, het doel van de samenwerking vorm te geven en te helpen een daarbij passende structuur te vinden.

Vooruitkijken

Ons blog komt weer terug in 2015. We gaan voor een deel door waar we gebleven zijn. De thema’s zullen niet veranderen; de inspiratie, het plezier en de ambitie zijn niet veranderd.

Lumax Producties als geheel is natuurlijk wel verrijkt. We blijven onze kennis en inspiratie online delen en voegen daar een nadrukkelijke “offline” dimensie aan toe. We zullen nog meer gaan werken in de directe en persoonlijke betrokkenheid bij mensen. We doen dat omdat we sterk gedreven zijn om onze impact te laten toenemen.

Menselijke maat, vakmanschap en boven alles vertrouwen zijn daarvoor belangrijke waarden. We zullen daar niet alleen over schrijven, maar zijn nog nadrukkelijker bezig met het ontwerpen van oplossingen en daadwerkelijk helpen van mensen die een kanteling willen realiseren of dreigen vermalen te worden.

Verpieteren in structuren is niet waarom onze zoon de kanker heeft overleefd, waarom onze kinderen opgroeien. We wensen iedereen plezier en voldoening toe in zijn werk, zoals ik dat zelf in het afgelopen jaar heb mogen ervaren. Mooie en goede dingen maken, waarbij er waardering is voor de ingezette talenten en het getoonde vakmanschap, dat is wat mij, wat Lumax Producties meer dan ooit drijft.

Over de schrijver

Arjan Hamberg is zijn hele leven al gefascineerd door de passie van mensen voor hun werk. Zijn nieuwsgierigheid en creativiteit zet hij in om in organisaties deze passie ruimte te geven en de samenwerking beter te maken. In zijn vrije tijd leest Arjan veel, vooral romans en boeken over geschiedenis. Verhalen over andere mensen, culturen en periodes brengen hem vaak op ideeën.

Geef je reactie:

Geef je reactie: