Over Lumax Producties

Lumax Producties is een organisatieadviesbureau dat oplossingen tot stand brengt. Samen met onze klanten uit het bedrijfsleven en de publieke sector – met name onderwijs, energie, techniek en overheid – zoeken wij naar de essentie te midden van complexiteit en geven wij vastgelopen organisaties een nieuwe, blijvende impuls.

De wereld van werk mooier en beter maken. Dat is waar de mensen van Lumax Producties zich dagelijks voor inzetten. Daarbij vinden we zowel plezier als resultaat belangrijk en zien we samenwerking als het belangrijkste middel. We hebben elkaar nodig: ieder mens levert een unieke, waardevolle bijdrage aan het geheel.

Samenwerken voor plezier en resultaat

Samenwerken: Samen - met collega's, een team, een organisatie - kunnen we meer dan alleen. Als de samenwerking stroperig is, laten we die graag weer stromen.

Plezier: Ieder mens en elk talent op de juiste plek: dat geeft energie, beweging en groei aan je organisatie. Dan werk je vanuit je hart. En als je dat doet, dan klopt het.

Resultaat: Werken levert iets op, voor de mensen en voor de organisatie. Voor klanten en stakeholders, voor markt en maatschappij. Voor dat resultaat zetten wij ons in.

Onze naam

Lumax Producties is genoemd naar de zonen van de oprichters: Luuk en Max. Wij gunnen hen, hun generatiegenoten en de generaties die na hen komen, net zoveel kansen en mogelijkheden als wij zelf hebben. Liefst een beetje meer. Als naamgevers symboliseren Luuk en Max de blijvende impact die wij op de wereld van werk willen hebben.

Onze aanpak

Wanneer klanten ons betrekken bij complexe vraagstukken in hun organisatie, gaat onze aanpak uit van deze elementen:

  • Basis = wat er is – de actuele situatie en het (recente) verleden, met alles wat daarbij hoort, vormen het vertrekpunt;
  • Cocreatie met de klant – met betrokkenen uit de organisatie werken we aan gezamenlijk gedragen oplossingen;
  • Bestendige impact – onze interventies dragen blijvend bij aan plezier, resultaat en samenwerking in organisaties;
  • Eigenaarschap, vakmanschap en beroepseer – de kwaliteiten van mensen komen tot bloei in een stimulerende omgeving.
BijlageGrootte
PDF-pictogram Algemene voorwaarden Lumax Producties155.68 KB