Leiderschap vanuit flow en beweging

Door Gastblogger | Leiderschap

Leiderschap vanuit flow en beweging - Persoonlijk leiderschap, organisatieontwikkeling - Lumax Producties

De versnippering van je aandacht leidt ook tot versnippering in jezelf. In dit artikel van gastblogger Peter Hoogeveen lees je hoe een paar principes uit Aikido zorgen voor leiderschap vanuit flow en verbinding.

Je staat op van je bureau en al lopende probeer je razendsnel een goede afweging te maken. Je hebt onverwacht een uur over, omdat een afspraak is uitgevallen. Het probleem is: er zijn minstens 4 dingen waar je die tijd mee kunt vullen en je hebt maar 1 uur. Wat ga je doen? De ontslagzaak voorbereiden die binnenkort dient, of de presentatie over het nieuwe talentprogramma maken? De aantekeningen over een gesprek met een medewerker en diens leidinggevende uitwerken of eerder naar huis om straks eindelijk weer eens naar de sportschool te kunnen gaan?

Al deze taken staan terecht op je to-dolijst. Het probleem is dat ze om een andere reden belangrijk zijn. Hoe weeg je nu deze belangen en maak je een keuze?

Wat je tot nu toe vaak deed, was maar gewoon toegeven aan wat het eerst voorbijkwam of het hardste zeurde. Dan gebeurde er in ieder geval iets, al merkte je soms achteraf dat je toch het verkeerde gekozen had. Heel soms zei je gewoon ‘nee’, maar ontdekte je dat je eigenlijk liever ‘ja’ had gezegd.

Op meerdere borden schaken

Beide manieren leiden tot een ongemakkelijk gevoel en geven je misschien zelfs stress, omdat je sommige zaken te weinig aandacht geeft. Hierin ben je niet de enige. In de steeds complexer wordende samenleving krijgen veel professionals en leidinggevenden hiermee te maken.

Je bent immers continu aan het ‘schaken op verschillende borden tegelijk’. Je moet je aandacht verdelen tussen het bijhouden van ontwikkelingen in de (arbeids)markt, het bepalen van de strategie voor je organisatie of project, het geven van richting en structuur aan de organisatie, het motiveren van medewerkers en het monitoren van resultaten. Het vraagt om continu schakelen tussen macro en micro.

Om snel te kunnen schakelen kun je niet alleen vertrouwen op je verstand, maar moet je ook een beroep doen op je intuïtie. Dat vraagt om een andere vorm van leiderschap en doet een appèl op leiders die ‘de mens’ als eenheid zien. Hoe ontwikkel je die nieuwe leider in jezelf?

Patronen herkennen en loslaten

Leiderschap in organisaties begint bij persoonlijk leiderschap vanuit flow. Als leider kun je de kracht in anderen pas echt (h)erkennen wanneer je zelf in balans bent. Soms moet je hiervoor eerst vrijkomen van patronen die je hebt opgedaan op school, in het werk en in de maatschappij. Voorbeelden van deze patronen zijn:

  • de overwaardering voor ‘de ratio’ in onze maatschappij
  • de aandacht voor meetbare prestaties op school (rapportcijfers) en op het werk (prestatie-indicatoren).

Deze en andere patronen brengen ongemerkt een scheiding tussen hoofd (ratio), lichaam (gevoel) en geest (intentie). Dit kan een belangrijke oorzaak zijn van stress, egocentrisme en onbalans. Deze scheiding kan wel opgeheven worden, zodat je weer eenheid in jezelf kunt ervaren.

Persoonlijk leiderschap en aikido

De basisprincipes van Aikido blijken van waarde te zijn bij het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. Aikido is een Japanse krijgskunst, afgeleid van de zwaardkunst van de samoerai. De principes van Aikido kun je kort samenvatten in zelfontwikkeling, authenticiteit en samenwerken in ‘flow’. Deze principes zijn één op één toepasbaar op modern leiderschap.

De eenvoudige oefeningen van Aikido richten zich niet op het hoofd, maar juist op je lichaam. Je ervaart aan den lijve hoe je je balans zelf weggeeft en hoe je eenvoudig je deze weer kunt herstellen. Zo maak je in de oefeningen contact tussen hoofd, lichaam en geest.

Leiderschap vanuit flow

De principes van Aikido zijn goed toepasbaar op leiderschap in organisaties. Twee praktische voorbeelden laten dit zien:

  1. Bereik meer door minder te doen – Stel, je wilt een plan implementeren. Zoek in de organisatie naar de flow, haak daarbij aan en voeg eraan toe. Zorg ervoor dat je de beweging niet stopt, maar juist de ruimte geeft. Zo kun je weerstand en apathie voorkomen.
    Je houdt de ‘flow’ in je organisatie gaande door mensen te betrekken, naar hen te luisteren, ruimte te laten voor anderen en alleen datgene toe te voegen wat nodig is.
  2. Beweeg ergens naartoe – Je beweegt ergens naartoe door anderen uit te nodigen (juist als je hen lastig vindt), proactief te zijn en in het moment te handelen naar wat goed is voor alle betrokken partijen. Je handelt dan vanuit kracht en neemt initiatief. Dat werkt direct door op de balans in je lichaam.

Vanuit balans kun je sterke relaties bouwen binnen teams, organisaties of de maatschappij als geheel. Je krijgt een breder perspectief op je situatie, waarbinnen je kunt kiezen voor een ander startpunt. Voor leiderschap vanuit flow en in beweging.

Dit artikel is een gastblog van Peter Hoogeveen onder redactie van Karin Tempelaar. Met de auteur heeft zij het artikel ‘Leiderschap als moderne krijgskunst’ bewerkt tot een informatieve blogpost over persoonlijk leiderschap, waarmee (HR-)professionals en leidinggevenden inzicht krijgen in belangenconflicten en samenwerking.

Over de schrijver

Lumax Producties helpt teams, organisaties en netwerken met het verbeteren van de samenwerking. Hiervoor werken wij samen met partners in ons netwerk. Zij delen hun kennis en ervaring als gastblogger op deze website.

Geef je reactie:

Geef je reactie: