Teamprogramma: samen de koers vasthouden

Door Lumax Producties | Klantcases

Hoe zet je een teamprogramma in om de samenwerking in je team te verbeteren en samen de koers vast te houden?

Over de klantcase

Teamprogramma, teamontwikkeling, teambuilding - Lumax ProductiesHet CAOP is een kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP adviseert en ondersteunt met 225 mensen meer dan tweehonderd opdrachtgevers in onder andere de rijksoverheid, onderwijs en de zorg.

In de periode juli tot en met oktober 2016 is er door Eric de Waard met het team gewerkt aan een verdere professionalisering van het team. Het teamprogramma kwam tot stand in cocreatie met de opdrachtgever.

Interview met Reinier van Bemmel, manager HRM bij CAOP

Veranderingen in team

Voordat ik anderhalf jaar geleden leidinggevende werd van het team HRM, was ik zelf onderdeel van het team met HRM-adviseurs. Door deze wijziging verandert er ook iets in de verhoudingen binnen het team. We hebben steeds gezamenlijk nagedacht over de koers van de afdeling. Vanaf het begin was de samenwerking al goed, maar we hadden de overtuiging dat een teamprogramma ons zou kunnen helpen de samenwerking verder te verbeteren en de koers vast te houden.

Teamprogramma met positieve insteek

In de zoektocht naar een juiste facilitator voor dit traject kwamen we op het spoor van Eric. Hij had de juiste mix om met een positieve insteek elkaar ook écht beter te leren kennen. Samen met Eric hebben we invulling gegeven aan het teamprogramma met drie bijeenkomsten verspreid over een halfjaar. Onder andere aan de hand van de logische niveaus van Bateson, de kernkwadranten van Daniel Offman en de kleuren van Insights Discovery © hebben we vervolgens het team in kaart gebracht.

Basis voor toekomstige samenwerking

Het teamprogramma paste binnen de ontwikkeling van ons als afdeling en heeft een mooie basis gelegd voor de toekomstige samenwerking. Daarnaast is het gewoon erg leuk en leerzaam om je collega’s nog beter te leren kennen en te weten wat hen drijft!

Belangrijke zaken bespreekbaar maken

De afstemming met Eric over de inhoud van het programma was prettig, hij voelt verhoudingen goed aan en weet belangrijke zaken bespreekbaar te maken. Zo’n traject schept een band; door elkaar beter te leren kennen en te begrijpen hoe je collega in elkaar zit kun je beter samenwerken. Dit geeft vertrouwen en begrip, wat belangrijk is voor het goed functioneren van een team.

Periode: juli – oktober 2016

Over de schrijver

Lumax Producties helpt teams, organisaties en netwerken met het verbeteren van de samenwerking.

Geef je reactie:

Geef je reactie: