Cultuuronderzoek: langdurige teamproblemen boven water brengen

Door Lumax Producties | Klantcases

Hoe breng je met een cultuuronderzoek langdurige teamproblemen boven water?

Over de klantcase

Cultuuronderzoek, teamontwikkeling, leiderschap - Logo Hoogheemsraadschap van Delfland - klant Lumax ProductiesHet Hoogheemraadschap van Delfland is een van de 22 Nederlandse waterschappen. Het verzorgingsgebied loopt van Den Haag tot Schiedam en van Hoek van Holland tot Berkel en Rodenrijs.

In december 2016 voerde Arjan Hamberg een cultuuronderzoek uit in een team van het hoogheemraadschap. Deze opdracht kwam tot stand via bemiddeling door De Roo Management & Advies.

Interview met Paul van den Wijngaart, secretaris-directeur Hoogheemraadschap van Delfland

Problematiek doorgronden en aanpakken

“In een van de teams werd de samenwerking al langere tijd bepaald door onderlinge fricties en problemen met het leiderschap. De teamcoaching die was ingezet, had niet tot zichtbare resultaten geleid. Zonder hulp van buiten leken het team en de leidinggevenden niet bij machte om de problematiek te doorgronden en aan te pakken.”

Vertrouwen en veiligheid

“Voor het cultuuronderzoek heeft Arjan alle betrokken medewerkers individueel gesproken. Daarbij wekte hij vertrouwen en bood hij de mensen veel comfort en veiligheid, zodat zij voluit durfden praten. In deze vertrouwelijke setting kwamen de verhalen boven water. Hierdoor ontstond inzicht in de onderliggende thematiek van de samenwerkingsproblemen. In een zeer korte tijd, bovendien.”

Heldere conclusies door cultuuronderzoek

“Voor het cultuuronderzoek heeft Arjan het antropologisch verandermodel gebruikt. Hierdoor kwam hij tot heldere conclusies en werd het eindrapport meer dan een verzameling meningen. Hij maakte de onderliggende patronen zichtbaar. Bovendien kwam hij met concrete, waardevolle aanbevelingen over het leiderschap in het team, de onderlinge samenwerking en de relatie van het team met de rest van de organisatie.”

Werken aan verbetering

“Na de oplevering van het cultuuronderzoek heeft Arjan een mondelinge presentatie gegeven aan het team. Hieruit bleek dat het team de problematiek herkende en erkende. Het is met de aanbevelingen van het rapport aan de slag en werkt met een positieve instelling aan verbetering.”

Periode: december 2016

Over de schrijver

Lumax Producties helpt teams, organisaties en netwerken met het verbeteren van de samenwerking.

Geef je reactie:

Geef je reactie: