Teamontwikkeling

Hier vind je alle artikelen van Lumax Producties over Teamontwikkeling. De artikelen gaan in op thema's als samenwerken, diversiteit en systemisch werken.

Teams aan Zet: “Zonder storming geen (high) performing”

Teams aan Zet: “Zonder storming geen (high) performing”
Samenwerken in netwerken en vraagstukken multidisciplinair oplossen. Het gebeurt steeds vaker en op meer verschillende domeinen. Zonder altijd te weten ‘hoe het precies moet’. Bij de NHL Hogeschool in Leeuwarden krijgen teams de kans hiermee aan de slag te gaan in het programma ‘Teams aan Zet’. Hierover schreef Karin Tempelaar twee artikelen. In deel 2 lees je meer over het programma ‘Teams aan Zet’ en ontdek je hoe teamontwikkeling bijdraagt aan organisatieontwikkeling.

Teams aan Zet: “We krijgen veel scharrelruimte”

Teams aan Zet: “We krijgen veel scharrelruimte”
Samenwerken in netwerken en vraagstukken multidisciplinair oplossen. Het gebeurt steeds vaker en binnen meer verschillende domeinen. Zonder altijd te weten ‘hoe het precies moet’. Bij de NHL Hogeschool in Leeuwarden krijgen teams de kans hiermee aan de slag te gaan in het programma ‘Teams aan Zet’. Hierover schreef Karin Tempelaar twee artikelen. In deel 1 lees je hoe een team aan zet kwam en bleef met een Atelier Sociaal Domein.

Diversiteit en inclusie - afwijken en erbij horen

Diversiteit en inclusie - afwijken en erbij horen
Erbij horen en af mogen wijken: het zijn belangrijke thema’s voor Arjan Hamberg.  Daarbij gaat het om ruimte voor het verschil, een eigen plek innemen en er (mogen) zijn. Diversiteit en inclusie, in vakjargon. In dit artikel neemt Arjan zijn fascinatie met en vragen over deze onderwerpen onder de loep.

Teamontwikkeling van binnen naar buiten

Teamontwikkeling van binnen naar buiten
Met de komst van een nieuwe leidinggevende riep een team in de organisatie van HR Business Partner Geert-Jan Beekes zijn hulp in. Het team wilde een nieuwe start, nadat het lange tijd aangestuurd was door de vorige leidinggevende. In dit artikel laat Geert-Jan zien welke aanpak hij tijdens de begeleiding van dat team volgde en hoe hij daardoor vanuit de kracht van het team steeds verder naar buiten werkte.

TOPTEAMS: een doel, middel of droom?

TOPTEAMS: een doel, middel of droom?
High performing teams, zelfsturende teams, agile teams of topteams. Hoe je het ideale team ook noemt, het gaat om plezier, resultaat en samenwerking in groepen mensen. En die zijn er niet altijd. Om te weten hoe een team echt functioneert, is het belangrijk niet aan de oppervlakte te blijven en de diepte in te gaan. In dit artikel gaat Eric de Waard in op teamontwikkeling onder de waterlijn en laat hij zien wat topteams nodig hebben.

Pesten op het werk: herkennen, voorkomen en oplossen

Pesten op het werk: herkennen, voorkomen en oplossen
“Pesten houdt niet op na de middelbare school.” Dat was een van de eerste zinnen uit de mail die Lumax Producties begin 2013 kreeg van Jeanette Klop. Zij schreef over pesten op het werk, het taboe daarover en de rol van HR. Dat inspireerde ons om niet een eenmalig artikel, maar een serie te schrijven. Dit artikel is de introductie van de serie en gaat in op pesten op het werk in het algemeen.

Systemisch kijken naar organisaties (3): evenwicht in geven en nemen

Systemisch kijken naar organisaties (3): evenwicht in geven en nemen
Systemisch werk in organisaties gaat uit van 3 basisprincipes. In dit artikel gaat systemisch coach Eric de Waard in op het laatste principe: evenwicht in geven en nemen. Aan de hand van praktische voorbeelden laat hij zien hoe dit te maken heeft met bijvoorbeeld salaris, pensioen of werktijden.

Systemisch kijken naar organisaties (2): Plek

Systemisch kijken naar organisaties (2): Plek
Systemisch werk in organisaties gaat uit van 3 basisprincipes. In dit artikel gaat systemisch coach Eric de Waard in op het tweede principe: plek. Aan de hand van praktische voorbeelden gaat hij in op hiërarchie en rangorde, je eigen plek en die van de ander.

Systemisch kijken naar organisaties (1): Binding

Systemisch kijken naar organisaties (1): Binding
Systemisch werk in organisaties gaat uit van 3 basisprincipes. In dit artikel gaat systemisch coach Eric de Waard in op het eerste principe: binding. Aan de hand van praktische voorbeelden gaat hij in op erbij horen en uitsluiting, en hoe mensen zich door interactie met anderen zich met elkaar verbinden.

Pagina's