Archief over "Klantcases"

Begeleiding collegeconferentie: samenwerking een stap verder brengen

Door Lumax Producties | Klantcases , Leiderschap

Right to challenge - maatschappelijke initiatieven - Lumax Producties

Hoe breng je 40 bestuurders en ambtenaren uit 8 organisaties samen in beweging?

Over deze klantcase

Begeleiding collegeconferentie Drechtsteden - procesbegeleiding, netwerkorganisatie, netwerkleiderschap - Lumax ProductiesDe Gemeenschappelijk Regeling (GR) Drechtsteden is een samenwerkingsverband van 6 gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Binnenkort zal ook Hardinxveld-Giessendam deel gaan uitmaken van de GR Drechtsteden.

Deze 7 gemeenten en het bureau Drechtsteden organiseerden in maart 2017 een collegeconferentie. Doel hiervan was het opstellen van een gezamenlijke strategische agenda voor de regio.

Arjan Hamberg van Lumax Producties heeft deze collegeconferentie begeleid. Daarnaast heeft hij de colleges van elke gemeente en de ambtelijke ondersteuning begeleid bij de voorbereiding op de conferentie. Hierdoor kon in één middag een gemeente-overstijgende agenda worden bepaald.

Marcel van Bijnen, secretaris en algemeen directeur van de Drechtsteden, vertelt over zijn ervaringen met Arjan Hamberg.

Bekend met de regio

“Een aantal bestuurders uit de Drechtsteden kenden Arjan al. Dat hij de regio kent, is een extra voordeel. Dat heeft hem erg geholpen om met 40 mensen tegelijk aan de slag te gaan. Wat niet altijd eenvoudig is.”

Goede voorbereiding

“Vooraf had ik wel twijfels en dan vooral over hoe het tijdens de conferentie uiteindelijk zou gaan. Aan de voorbereiding met Arjan kon het niet liggen. Hij heeft iedereen vooraf gesproken en heeft een goed band met een aantal hoofdrolspelers van de dag.

Arjan is bovendien in staat om snel gevoeligheden op te pikken, tussen partijen en tussen mensen. Tijdens alle sessies weet hij een fijne sfeer neer te zetten.”

Het grotere belang

“Wat Arjan goed doet, is het spiegelen van wat we als regio nodig hebben. Hij houdt de colleges en de Drechtsteden scherp om daarbij verder te gaan dan het belang van de eigen gemeente. En de koers uit te zetten voor de komende 3 tot 5 jaar.”

Een wij-gevoel

“Uiteindelijk is de conferentie prima verlopen. Winst is dat we vanuit 1 invalshoek gekeken hebben naar de toekomst van de regio. En naar wat elke gemeente daaraan kan bijdragen.

In de periode na de conferentie heb ik gemerkt dat er blijvend iets veranderd is in de onderlinge relaties. Het heeft mensen dichter bij elkaar gebracht. Er is wat vaker een wij-gevoel.”

Passie voor onderwijs en arbeidsmarkt

“Ik zou de begeleiding door Arjan zeker aanbevelen aan colleges die hun strategische agenda beter in beeld willen krijgen. Bij Arjan merk ik daarnaast echte passie voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dat is een onderwerp waar je hem zeker voor moet vragen.”

Positiviteit

“De positiviteit van Arjan is een prettige eigenschap. Daardoor benadert hij een complexe samenwerking als een leuke opgave. Hij gaat echt met je op zoek hoe je de puzzel in elkaar kunt leggen. En brengt daardoor de samenwerking een stap verder.”

Periode: november 2016 – maart 2017

Beleidscommunicatie: je beleidsplan als verbindingsmiddel

Door Lumax Producties | Communicatie , Klantcases

Beleidscommunicatie - Lumax Producties - spread uit beleidsplan VRZHZ

Hoe zet je beleidscommunicatie in om de mensen binnen en buiten je organisatie te verbinden?

Over deze klantcase

Logo Veiligheidsregio ZHZ - klant Lumax ProductiesDe Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is een jonge organisatie waarin 17 gemeenten, de Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de regio nauw samenwerken met onder meer de Politie, Rijkswaterstaat, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, Koninklijke Landmacht, Provincie, Radio Rijnmond en Waterschappen. De Veiligheidsregio werkt aan slagkracht voor crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

In de periode maart tot en met december 2016 heeft Karin Tempelaar als adviseur beleidscommunicatie de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ondersteund bij het opstellen van het beleidsplan voor de periode 2017-2020.

Case study: Hoe maak je van een beleidsplan het visitekaartje van je organisatie?
Interview met Corné Boogaard, beleidsadviseur bedrijfsvoering en Ronald van de Wetering, adviseur kwaliteitszorg, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Referentie van José Boons, directiesecretaris van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Lees verder

Cultuuronderzoek: langdurige teamproblemen boven water brengen

Door Lumax Producties | Klantcases , Leiderschap , Teamontwikkeling

Het zinvolle werken - Mens en Organisatie - organisatieontwikkeling, organisatieverandering, organisatiecultuur - Lumax Producties

Hoe breng je met een cultuuronderzoek langdurige teamproblemen boven water?

Over de klantcase

Cultuuronderzoek, teamontwikkeling, leiderschap - Logo Hoogheemsraadschap van Delfland - klant Lumax ProductiesHet Hoogheemraadschap van Delfland is een van de 22 Nederlandse waterschappen. Het verzorgingsgebied loopt van Den Haag tot Schiedam en van Hoek van Holland tot Berkel en Rodenrijs.

In december 2016 voerde Arjan Hamberg een cultuuronderzoek uit in een team van het hoogheemraadschap. Deze opdracht kwam tot stand via bemiddeling door De Roo Management & Advies.

Interview met Paul van den Wijngaart, secretaris-directeur Hoogheemraadschap van Delfland

Lees verder

Teamprogramma: samen de koers vasthouden

Door Lumax Producties | Klantcases , Teamontwikkeling

Right to challenge - maatschappelijke initiatieven - Lumax Producties

Hoe zet je een teamprogramma in om de samenwerking in je team te verbeteren en samen de koers vast te houden?

Over de klantcase

Teamprogramma, teamontwikkeling, teambuilding - Lumax ProductiesHet CAOP is een kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP adviseert en ondersteunt met 225 mensen meer dan tweehonderd opdrachtgevers in onder andere de rijksoverheid, onderwijs en de zorg.

In de periode juli tot en met oktober 2016 is er door Eric de Waard met het team gewerkt aan een verdere professionalisering van het team. Het teamprogramma kwam tot stand in cocreatie met de opdrachtgever.

Interview met Reinier van Bemmel, manager HRM bij CAOP

Lees verder

Teamdag: van oude pijn naar nieuwe impulsen

Door Lumax Producties | Klantcases , Teamontwikkeling

Hoe maak je ruimte voor oude pijn en nieuwe impulsen tijdens een teamdag?

Over deze klantcase

Klantcase teamdag - Lumax ProductiesTactus is een organisatie in de geestelijke gezondheidszorg. Met zo’n 800 mensen wordt op 40 locaties gewerkt aan het bieden van hulp en advies aan mensen die te maken krijgen met een verslaving.

In juni 2012 vond er een teamdag plaats voor de afdeling HRM van Tactus. Arjan Hamberg en Eric de Waard hebben in opdracht van Peter Hoogeveen – destijds de manager HRM – op hun eigen manier bijgedragen aan de teamdag. Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd en stond in 2012 in het teken van de positie van de afdeling binnen de organisatie en de onderlinge samenwerking.

Interview met Peter Hoogeveen, manager HRM bij Tactus in de periode 2009-2014

Lees verder

Organisatieontwikkeling: positionering, professionalisering en verantwoordelijkheden

Door Lumax Producties | Klantcases , Leiderschap , Mens & Organisatie

Hoe zorgt organisatieontwikkeling voor een goede positionering van de verschillende spelers, stimuleer je tegelijkertijd professionalisering en leg je verantwoordelijkheden lager?

Over deze klantcase

Logo Hogeschool Leiden - professionalisering, organisatieontwikkeling - klant Lumax ProductiesIn de periode december 2012 tot en met november 2014 gaf Arjan Hamberg als interim professional leiding aan de HRM-afdeling van de Hogeschool Leiden. In opdracht van het College van Bestuur heeft hij in deze periode beleid ontwikkeld op het gebied van professionalisering en gewerkt aan de positionering en toegevoegde waarde van HR in de organisatie. Hierbij werkte hij ook nauw samen met de Ondernemingsraad en betrokken professionals.

Case study 1: Hoe positioneer je een afdeling en los je tegelijk een ingewikkeld inhoudelijk vraagstuk op
Interview met Agnita Mur, lid College van Bestuur Hogeschool Leiden

Case study 2: Hoe geef je concreet invulling aan ‘verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen’
Interview met Vincent Jongste, docent Recht aan de Hogeschool Leiden en voorzitter OR commissie HRM in de periode 2013-2016
Lees verder