Teamdynamiek: van 'gedoe' naar resultaat

Herken en beïnvloed groepsdynamiek voor een effectieve samenwerking

In teams spelen soms hardnekkige dynamieken. Remmende patronen die zo op het eerste gezicht lastig te doorbreken lijken. Tijdens het programma reiken we een manier van kijken aan waardoor je ziet dat je wel degelijk invloed uitoefenen en remmende patronen doorbreken. Dit kan zowel de manager als ieder ander teamlid op elk moment doen.

Anderen noemen dat 'eigen leiderschap’, wij noemen dat gewoon: doen wat nodig is en doen wat werkt. Dit vraagt wel om oprecht en zuiver te kijken, lef hebben om dingen bespreekbaar te maken. En om de kracht van kwetsbaarheid in te zetten.

DOEL & RESULTAAT

Wanneer is systeemdynamisch kijken naar een team nodig?

 • Wanneer er 'gedoe' is in het team:
  • er is veel negativiteit;
  • er worden onvoldoende successen behaald;
  • er is hoog verloop en /of verzuim;
  • er is veel discussie zonder vooruit te komen.
 • Wanneer het team voor een (nieuwe) uitdaging staat;
 • Wanneer het nieuwe team samengesteld wordt uit meerdere organisatieonderdelen;
 • Wanneer het team qua samenstelling gewijzigd is;
 • Wanneer het team opdracht gekregen heeft zelfsturend te worden / zijn.

RESULTATEN

Na deze twee dagen ben je als professional in staat:

 • op een systeemdynamische wijze te kijken naar 'gedoe' in teams: je ziet waar het vandaan komt en wat het in stand houdt;
 • een systeemdynamische verandering in te zetten: een verandering die blijvend is, omdat het systeem is veranderd;
 • de effectiviteit van het team te vergroten.

DOELGROEP

 • HR executives, HR business partners en HR leidinggevenden
 • Project- en proces-managers
 • Teammanagers en teamleden

PROGRAMMA & OPZET

Dag 1

Op de eerste dag leggen we een gedegen basis van de algemene theorie en praktische werking van systeemdynamisch werken in teams of groepen. Bij een systeemdynamische benadering gaan we uit van 3 belangrijke aspecten. Dat zijn:

 • Binding en loyaliteit, dit is belangrijk omdat groepen het nodig hebben om compleet te zijn. Mensen, zaken of gebeurtenissen moeten worden erkend, gezien en boven de waterlijn zijn;
 • Ordening, alles heeft een eigen plek. We leren al heel vroeg in ons leven van alles over de “eigen plek”, we zijn kind van, de jongste of de oudste. Dit is in teams en organisaties niet anders;
 • Balans in geven en ontvangen. Je geeft een deel van je tijd en energie aan bijvoorbeeld je werk en daar staat iets tegenover. Er moet balans zijn en die balans wordt gemaakt door materiële en immateriële “dingen”.

Dag 2

De tweede dag is gericht op verdieping op teamdynamieken en op wat jij kan doen om remmende patronen en destructieve dynamieken te doorbreken. Wij werken graag met casuïstiek van deelnemers en nodigen je dan ook uit deze te delen. Je oefent de tweede dag dus in de oplossing van je eigen teamvraagstukken en die van de anderen.

Leer- en werkvormen

Interactieve en intensieve ervaringsgerichte werkvormen die jij als professional direct kunt toepassen in de praktijk.

INVESTERING

€975 excl. BTW, inclusief

 • reader met relevante theorie en artikelen
 • lunch, fruit, koffie en thee

Tijdsinvestering

De training duurt twee opeenvolgende dagen. Voor de training is geen voorbereidingstijd nodig.

Schrijf je in

Locatie: 
Centrale locatie in de provincie Utrecht
Groepsgrootte: 
Minimaal 10, maximaal 16
Trainers: 
Download de brochure: