Omgekeerd leiderschap

Verstevig je leiderschap met het vuur van volgerschap

De markt verandert, nieuwe technologieën komen sneller, samenwerkingen worden complexer. Daardoor wordt er een sterk appèl gedaan op wendbaarheid, creativiteit en eigenaarschap bij jou en je medewerkers. Het antwoord lijkt te liggen in zelfsturing en verantwoordelijkheden laag in je organisatie te beleggen. Terwijl de natuurlijke neiging is het stuur vaster in handen te nemen en zo te proberen de boel op de rit te houden.

Hoe doe je dat? Leiding geven aan zelfsturing?

De toekomst van organisaties ligt vooral in het gebruik maken van alle beschikbare expertise in je bedrijf. Dit doe je door mensen mede-eigenaar te maken van de succesvolle toekomst van de onderneming. Door de passies en talenten van mensen vanuit hun eigen verhaal aan de gemeenschappelijke opdracht te verbinden. Door volgerschap een wezenlijk onderdeel van leiderschap te laten zijn. Door omgekeerd leiderschap.

Voor wie

Het programma Omgekeerd leiderschap helpt jou als leidinggevende of adviseur een natuurlijk evenwicht te vinden tussen leiden en volgen, zodat je met je team een veranderproces succesvol kunt inzetten, begeleiden en afronden. Het programma is vooral geschikt voor:

 • Directeuren die het aanpassingsvermogen van hun organisatie willen vergroten of moeten samenwerken in een keten of netwerk;
 • Leidinggevenden die veranderingen in hun organisatie en business handen en voeten willen geven in en met hun team;
 • Strategisch adviseurs (HR, Financiën, Inkoop, MarCom) die hun expertise op het gebied van leiderschap, volgerschap en systeemdenken willen vergroten, zodat zij een effectieve bijdrage leveren aan veranderingen in hun organisatie.

Resultaten

Na het programma Omgekeerd leiderschap ben je in staat op een natuurlijke manier af te wisselen tussen leiden en volgen in je organisatie en bij veranderprocessen. Dit betekent dat je:

 • de mensen in je team actief weet te betrekken bij veranderingen in organisatie en business;
 • kunt wisselen tussen leiderschap en volgerschap afhankelijk van de situatie en de samenstelling van je team;
 • hebt ervaren hoe je leiderschap kunt schenken aan en ontvangen van de groep mensen met wie je samenwerkt.

Inhoud

Het programma van Omgekeerd leiderschap bestaat uit de volgende modules:

 1. Groepsvorming, volgerschap en leiderschap
 2. Eigenschappen van leiders en volgers
 3. Volgende leiders en/of leidende volgers

Het programma is gefundeerd op in de praktijk bewezen theorieën.

Groepsvorming, volgerschap en leiderschap (dag 1)

De vorming van groepen en de daarbij horende verdeling van rollen tussen volgers en leiders kent bepaalde, op natuurwetten gebaseerde regels. Tegelijkertijd hebben de rollen leider en volger in de loop der tijd een andere culturele invulling gekregen. In deze module maak je kennis met deze natuurwetten, zoals:

 • Leiderschap als geschenk van de groep
 • De ‘besmette plek’ van de leider
 • Het bondgenootschap van leiders en volgers
 • Binding met een groter geheel als menselijke behoefte

De theoretische onderbouwing van deze module is gebaseerd op werk van o.a. Francis Fukuyama en Alain De Botton.

Eigenschappen van leiders en volgers (dag 2)

Wat maakt een leider succesvol en wat maakt een volger succesvol? Hoe verenig je deze eigenschappen in 1 persoon? Deze en andere vragen komen aan bod in deze module. Op de tweede dag gaat het daarom over:

 • Verborgen leiders en stilzwijgende volgers
 • De macht van de leider
 • De macht van de volgers
 • De atlas die alles draagt

De theoretische onderbouwing van deze module is gebaseerd op werk van o.a. Stephen Covey en Francis Fukuyama.

Volgende leiders en/of leidende volgers (dag 3)

Organisaties worden steeds platter en het verzuilde Nederland is veranderd in een dynamische verzameling van netwerken of tribes. Tegelijkertijd is de roep om meer en effectiever leiderschap alom aanwezig, in organisaties en in de politiek. Op de derde dag staat de invloed van maatschappelijke on- en offline ontwikkelingen op leiderschap centraal. Hierbij komen onderwerpen aan bod als:

 • Leiderschap op de online steppe
 • De leiderloze revolutie
 • De verdwenen leider
 • De volgende leider

De theoretische onderbouwing van deze module is gebaseerd op werk van o.a. Seth Godin.

Opzet en vorm

Het programma Omgekeerd leiderschap combineert actuele kennis over leiderschap met systemische inzichten en oefeningen. Hierdoor ervaar je hoe leiden en volgen samenhangen en wat het effect is van je eigen positie daarin. Daarnaast biedt het programma gelegenheid om je werksituatie als casus in te brengen, zodat je in een veilige omgeving de opgedane kennis kunt toetsen aan jouw praktijksituatie.

De weken tussen de modules kun je benutten om het geleerde in de praktijk toe te passen. Je kunt daarbij gebruik maken van de kennis en discussiemogelijkheid met trainers en deelnemers in de besloten leeromgeving.

Het is aan te raden het programma af te sluiten met een persoonlijk visiedocument over leiderschap en volgerschap in je organisatie. Een begeleidingsgesprek over dit document met de trainers is mogelijk. Je krijgt hierover meer informatie bij het intakegesprek.

Investering

€1750 excl. BTW, inclusief

 • telefonisch intakegesprek
 • toegang tot de besloten leeromgeving voor trainers en deelnemers van Omgekeerd leiderschap
 • lunch, fruit, koffie en thee

Tijdsinvestering

Het programma duurt drie dagen met een tussenperiode van 3 tot 4 weken. De totale doorlooptijd is 2 maanden.

Schrijf je in

Locatie: 
Centraal in Nederland
Groepsgrootte: 
Minimaal 8, maximaal 12
Trainers: 
Download de brochure: