Mirroring Minds

 

De plek waar leiders elkaar een spiegel voorhouden om zichzelf en anderen te scherpen.

 

Je draagt een grote verantwoordelijkheid en er komt elke dag veel op je af. Je balanceert tussen de aansturing van je eigen team, de dynamiek van je organisatie en je persoonlijke ambities en idealen. Je merkt de ontwikkelingen in de wereld om je heen, innovatie en nieuwe business modellen. Je hoort verhalen over strategie en abstracties maar ook de wens om de menselijke maat te blijven vinden. Dit alles in een wereld waarin de roep om zingeving en betekenis steeds luider klinkt.

Lumax Producties ziet dat de context van werk aan het veranderen is. De mens is ingehaald door de computer als productiefactor. Het belang van de menselijke maat groeit daardoor, net als het belang van (mede)menselijkheid. Dat alles in een setting waarin resultaten tellen en plezier soms vergeten lijkt.

Wij bieden mensen een platform om hun weg te vinden in deze wereld. We doen dat door mensen vanuit verschillende achtergronden en contexten met elkaar in contact te brengen rondom gedeelde vraagstukken en ambities. We noemen dit: Mirroring Minds.

Begeleide intervisie door reflectiegesprekken

Er is al veel kennis beschikbaar en je hebt al de nodige trainingen gehad en opleidingen gevolgd. Dat heeft veel gebracht maar je hebt ook ontdekt dat het om meer gaat dan modellen en theorieën. Je bent het wandelende bewijs dat er veel kennis beschikbaar is. Het bezitten van kennis maakt ook niet het verschil, het gaat om inspiratie en delen van opinies, om jezelf te spiegelen en daarmee jezelf en anderen te scherpen.

Hans Managing Director

Zeer verhelderend om je gedachten te spiegelen aan mensen met een frisse, open blik. Zeker als dit in een vertrouwde omgeving kan waarbij er geen belemmeringen zijn.

Binnen Mirroring Minds doen we dat door mensen vanuit verschillende disciplines en sectoren met elkaar in contact te brengen. De setting van de bijeenkomsten is besloten en exclusief, zodat de deelnemers vanuit onderling vertrouwen inzicht krijgen in hun vraagstukken en elkaar kunnen ondersteunen. Hierdoor ontstaat een stevig netwerk van mensen die voldoende afstand hebben tot elkaars dagelijkse praktijk en tegelijk zeer betrokken zijn op elkaar.

Over de facilitators​

Arjan Hamberg - Veranderkundige, Strategisch Organisatieadviseur, Teamcoach - Lumax Producties

Arjan Hamberg

Arjan Hamberg is oprichter en mede-eigenaar van Lumax Producties. Met een achtergrond in HR heeft hij een brede ervaring met verandering in organisaties en de ontwikkeling van leernetwerken.

Bij het begeleiden van een Mirroring Minds-groep weet hij deelnemers te stimuleren hun ideeen en talenten te delen met de anderen, zodat er synergie ontstaat. Daarbij helpt hij verbinding te maken met de vraag achter de vraag, zodat de deelnemers nieuwe inzichten en inspiratie krijgen.

Eric de Waard - systeemopsteller, organisatieopsteller, executive coach en teamcoach - partner van Lumax Producties

Eric de Waard

Eric de Waard is executive coach bij deWaardcoaching en associate van Lumax Producties. Hij begeleidt organisaties, ondernemers, professionals en particulieren bij vraagstukken die gaan over ondernemen, werk en leven.

De uitgangspunten van zijn interventies zijn:

  • Erken wat er is;
  • Onderzoek wat nodig is;
  • Breng beweging in wat stilstaat; en
  • Doe wat werkt.

Mirroring Minds in het kort

  • Je ontmoet elkaar 4 keer per jaar in een vaste samenstelling, groepen zijn niet groter dan 12 mensen;
  • Een van de leden is gastheer en kan dit combineren met een bedrijfsbezoek;
  • We voeren een dialoog over onderwerpen die er daadwerkelijk toe doen, de leden bepalen met elkaar de thema’s;
  • Een keer per jaar nodigen we een inspirerende spreker uit over een thema naar keuze;
  • De investering bedraagt € 1595 per jaar.
Ingrid Adjunct directeur

De open gesprekken en de verschillende perspectieven vanuit totaal verschillende werkomgevingen inspireren me enorm.

Enkele keren per jaar starten we met een nieuwe groep. Omdat we zoeken naar een goede mix van onderlinge verschillen en herkenbaarheid qua vraagstukken, maken we vooraf met alle geïnteresseerden kennis. Hierdoor kunnen we een goede inschatting maken of de leerbehoeften in een groep voldoende bij passen om elkaar te stimuleren en uit te dagen.

Heb jij interesse in deelname aan Mirroring Minds? Vul dan je gegevens op en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.​