Groeiprogramma voor topteams - programma voor teamontwikkeling | Lumax Producties

Groeiprogramma voor Topteams

 

Verbetert de effectiviteit, communicatie en samenwerking in je team, zodat het vitaal en succesvol wordt en blijft.

 

Effectief samenwerken, open en eerlijk communiceren en soepel reageren op veranderingen: dat doen topteams. Teams die in alles uitstralen: ‘samen bereiken we meer dan alleen’. Met het ‘Groeiprogramma voor Topteams’ verbeter je de effectiviteit, communicatie en samenwerking in je team, zodat het vitaal en succesvol wordt en blijft.

Sommige teams lijken een toevallige verzameling individuen en behalen wisselende resultaten. Je herkent deze teams aan het volgende: hoog verzuim, hoog verloop van medewerkers, klachten van klanten of leveranciers, roddels en andere vormen van pesten op het werk, te weinig betrokkenheid van sommige en te véél verantwoordelijkheidsgevoel van andere teamleden. De teamresultaten en het werkplezier lijden onder de situatie en elke aanpassing – hoe klein ook – geeft gedoe.

Van teamgedoe naar teamgroei​

Om als team te kunnen groeien en resultaten te behalen is het belangrijk dat er in het team voldoende veiligheid, vertrouwen, bewustzijn, wendbaarheid en zelfoplossend vermogen is. Dan kunnen MT’s, directie-, project- en andere teams zich aanpassen aan wisselende situaties. Gezamenlijke doelen zijn helder, acties worden uitgevoerd en individuele kwaliteiten in het team worden (h)erkend. Het team als geheel en de individuele teamleden zijn zich bewust van hun bijdrage aan het team en de organisatie.

Peter Hoogeveen Manager HRM en HR consultant

De teamdag met Arjan en Eric kwam dus op een goed moment en heeft er mede voor gezorgd dat we onze ‘oude pijn’ konden loslaten en weer vooruit konden met nieuwe visie op onze rol en toegevoegde waarde als afdeling binnen de organisatie.

Kwaliteiten van zo’n topteam zijn:

  • Veiligheid en vertrouwen, zodat ieder teamlid zijn bijdrage aan het team durft te geven
  • Bewustzijn van de kwaliteiten van elk teamlid, het gezamenlijke doel van het team en de interactie en samenwerking in de groep
  • Wendbaarheid en aanpassingsvermogen aan verschillende personen en situaties
  • Zelfoplossend vermogen van de teamleden en het team om problemen effectief op te lossen

Topteam: effectief, integer en succesvol

Het ‘Groeiprogramma voor Topteams' is bedoeld voor teams die willen ontdekken hoe ze effectief, integer en succesvol samenwerken. Onze aanpak is in de praktijk ontwikkeld en is gebaseerd op beproefde instrumenten en methodes voor teamontwikkeling, zoals Deep Democracy en systemisch werk.

Reinier van Bemmel Manager HRM
CAOP

Eric voelt verhoudingen goed aan en weet belangrijke zaken bespreekbaar te maken. Zo’n traject schept een band; door elkaar beter te leren kennen en te begrijpen hoe je collega in elkaar zit kun je beter samenwerken. Dit geeft vertrouwen en begrip, wat belangrijk is voor het goed functioneren van een team.

In cocreatie met de opdrachtgever, het team en andere stakeholders maken wij een groeiprogramma op maat, zodat je team een Topteam wordt.