Lumax Producties

 

Wij geloven in organisaties die de wereld van werk willen verbeteren

door productieve samenwerking in teams, organisaties en netwerken.

 
Download gratis e-book over samenwerken
 

Samenwerking verbeteren door:

Teamontwikkeling

Verbeter de samenwerking in je team

Mens & Organisatie

Verbeter de samenwerking vanuit het hart van je organisatie

Leiderschap

Samenwerking verbeteren door veiligheid, vertrouwen en duidelijkheid

Communicatie

Laat de zin van samenwerking weerklinken in alles wat je doet

Vincent Jongstevoorzitter OR-cie HRM 2013-2016
Hogeschool Leiden

Arjan is iemand die bij uitstek de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk legt in de organisatie. Als je praat over menselijke maat, dan is Arjan daar de verpersoonlijking van. 

Hij maakt bruggetjes en is bij uitstek geschikt bij het begeleiden van fusies of reorganisaties. Wanneer twee bedrijven samengaan en culturen verschillen, is Arjan in staat om te zorgen voor wederzijds begrip en om te voorkomen dat verhoudingen in de war komen. Hij laat mensen het gezamenlijk belang inzien, daar ligt zijn kracht.

Het traject paste binnen de ontwikkeling van ons als afdeling en heeft een mooie basis gelegd voor de toekomstige samenwerking. Daarnaast is het gewoon erg leuk en leerzaam om je collega’s nog beter te leren kennen en te weten wat hen drijft!

Eric voelt verhoudingen goed aan en weet belangrijke zaken bespreekbaar te maken. Zo’n traject schept een band; door elkaar beter te leren kennen en te begrijpen hoe je collega in elkaar zit kun je beter samenwerken. Dit geeft vertrouwen en begrip, wat belangrijk is voor het goed functioneren van een team.

Reinier van Bemmel Manager HRM
CAOP

Samenwerking verbeteren in teams, organisaties en netwerken:

Groeiprogramma voor Topteams - verbeter de samenwerking in je team - programma voor teamontwikkeling - Lumax Producties

Groeiprogramma voor Topteams

Verbeter de effectiviteit, communicatie en samenwerking in je team

Meer informatie >​

Mirroring Minds - Begeleide intervisie voor leidinggevenden - leiderschap, persoonlijke ontwikkeling - Lumax Producties

Mirroring Minds

De plek waar leiders elkaar een spiegel voorhouden om zichzelf en anderen te scherpen

Meer informatie >​

Promising Minds, begeleide intervisie voor young professionals - persoonlijk leiderschap - Lumax Producties

Promising Minds

Zet de volgende stap en bereik je persoonlijke top

Meer informatie >​

Paul van den Wijngaart Secretaris-directeur Hoogheemraadschap van Delfland

Voor het cultuuronderzoek heeft Arjan alle betrokken medewerkers individueel gesproken. Daarbij wekte hij vertrouwen en bood hij de mensen veel comfort en veiligheid, zodat zij voluit durfden praten. In deze vertrouwelijke setting kwamen de verhalen boven water. 

Hij maakte de onderliggende patronen zichtbaar en kwam met concrete, waardevolle aanbevelingen over het leiderschap in het team, de onderlinge samenwerking en de relatie van het team met de rest van de organisatie.

Arjan werkt langs de lijn van de medewerkers in zijn team, zet hen in hun kracht en geeft hen de ruimte voor ontwikkeling en professionalisering. Hij was – met andere woorden – de mensen uit zijn team aan het ‘empoweren’ en heeft vervolgens het gesprek over professionalisering op gang gebracht met de organisatie. 

Arjan is een manager die mensen aanspreekt, begeleidt en coacht. Hij gaat het gesprek aan en maakt echt contact; dat is zijn stijl. Hij doet dat opbouwend en zijn mensen gaven aan hem een ‘energiebron’ te vinden. Die werkwijze zorgt ervoor dat alle betrokkenen in openheid benoemen wat er goed gaat, wat er niet goed gaat en hoe dat verder kan worden ontwikkeld. Kortom, dat je echt met elkaar als team aan het werk bent.

Agnita Mur Lid College van Bestuur Hogeschool Leiden
José Boons Directiesecretaris 
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Het lastige aan dit traject was dat ik als opdrachtgever normaal weet waar ik het over heb, maar in dit geval had ik dat niet. Daarom werd ik heel erg geleid door wat Karin in het begin van het proces opleverde. Zodra ik de eerste resultaten had gezien, dacht ik: “ja, dit is precies wat wij nodig hebben.”

Het beleidsplan is goed ontvangen. Het resultaat mag er dan ook zijn: de burgemeesters waren allemaal zeer tevreden. Ook zijn we met dit plan langs de verschillende raden geweest om te vertellen wat we de komende jaren gaan doen. Ook daar was grote waardering voor de leesbaarheid en de vormgeving van ons beleidsplan.

Tips en inspiratie

Begeleiding collegeconferentie: samenwerking een stap verder brengen
Hoe breng je 40 bestuurders en ambtenaren uit 8 organisaties samen in beweging? Over deze klantcase De Gemeenschappelijk Regeling (GR)[...]
Hoe je verandering makkelijker maakt
Verandering geeft een gevoel van onzekerheid en onduidelijkheid. Ook voor leidinggevenden. Behalve je eigen gevoel heb je bovendien te maken[...]
Beleidscommunicatie: je beleidsplan als verbindingsmiddel
Hoe zet je beleidscommunicatie in om de mensen binnen en buiten je organisatie te verbinden? Over deze klantcase De Veiligheidsregio[...]
Cultuuronderzoek: langdurige teamproblemen boven water brengen
Hoe breng je met een cultuuronderzoek langdurige teamproblemen boven water? Over de klantcase Het Hoogheemraadschap van Delfland is een van[...]
Teamprogramma: samen de koers vasthouden
Hoe zet je een teamprogramma in om de samenwerking in je team te verbeteren en samen de koers vast te[...]
Zelfsturing?! Of waarom elk team een stuur heeft
Wie controleert of alles nog goed gaat? Hoe leggen we verantwoordelijkheden lager in de organisatie? Waar zit het stuur als[...]