Verbinden en inspireren: Jiddo Alberts over medezeggenschap

De serie 'Verbinden en inspireren' laat professionals aan het woord over het woord dat een grote rol speelt in hun werk. In dit eerste artikel gaat Jiddo Alberts in op medezeggenschap.

Door: 
Karin Tempelaar

Stel Jiddo Alberts een vraag over organisaties en medezeggenschap en je blijft moeiteloos een uur met hem aan de praat. Als voorzitter van de OR bij de regiopolitie Zuid-Holland Zuid en commissielid van het landelijke COR-initiatief “De hark voorbij” houdt hij zich dagelijks bezig met samenwerking en betrokkenheid, liefst zo dicht mogelijk op de werkvloer. Samen met andere ‘snuffelmuizen’ wil hij zoeken naar nieuwe wegen om de intelligentie van vakmensen bij te politie te gebruiken. Zijn credo: “wie het weet, mag het zeggen”.

Jiddo Alberts – “met kleine stapjes het systeem veranderen”

“Afgaan op 112-meldingen, zo ben ik begonnen bij de politie. Maar al snel ontdekte ik dingen die volgens mij anders zouden moeten, en kunnen. Zo had je in mijn regio 5 jaar nodig om bevorderd te kunnen worden naar hoofdagent en in een andere regio maar 3 jaar. Waarom daar 2 jaar verschil tussen zat, werd me niet duidelijk. Dat bleek iets ‘van het systeem’ te zijn.

In het begin schopte ik vooral tegen het systeem, maar dan kom je niet hoog genoeg. Sinds ik bij de OR werk, kom ik direct in gesprek met de korpschef. Met veel meer mensen trouwens, want ik kan echt organisatiebreed kijken. Daardoor heb ik mijn blik op de wereld vergroot en mijn kennis over systeemorganisaties verrijkt.

Ik heb geleerd om in en vanuit het systeem te communiceren, want rennen naar de horizon en roepen dat iedereen hier moet komen werkt niet. Daarom ben ik teruggegaan in het systeem en probeer ik met kleine stapjes de organisatie te veranderen.”

Verbindend samenwerken – “samen de capoeira dansen”

“De mogelijke invoering van de landelijke politie staat al langere tijd op de agenda en daarom hebben de ondernemingsraden van alle korpsen zich verenigd in de Centrale Ondernemingsraad (COR). Vanuit dit platform hebben we een visie op medewerkerparticipatie ontwikkeld en uitgewerkt. Hiermee willen we meer ruimte bieden aan inbreng van de werkvloer.

Met de ontwikkeling van een landelijke politieorganisatie moet de medewerker meer professionele ruimte krijgen. Dat gebeurt in eerste instantie vanuit een nieuwe organisatie, een nieuwe en intelligente hark. Ik denk alleen dat die hark nog intelligenter kan worden als de medewerker er meer bij betrokken is. De hark voorbij, dus.

Ken je de capoeira? Die dans waarbij je beweegt en de beweging volgt? In organisaties moeten we meer capoeira hebben, meer meebewegen. Dat is vooral voor de top lastig, omdat zij moeten loslaten. De professional op de werkvloer moet meer de ruimte krijgen; de lijn en OR moeten dat proces alleen maar faciliteren en ondersteunen. Dat is een omschakeling waar een lange adem voor nodig is.”

Medezeggenschap – “crowdsourcen op de werkvloer”

“De huidige invulling van de medezeggenschap in organisaties kan volgens mij niet de intentie van de wet geweest zijn. De OR moet het personeel vertegenwoordigen, maar staat zelf op grote afstand van de werkvloer. De medezeggenschap stelt zich nu vooral op als een strategisch partner van de bestuurder.

Met de communicatiemiddelen van nu kunnen bestuurders het personeel direct bevragen over hun vak en medewerkers kunnen hun mening direct bij de bestuurders kwijt. Vanuit de COR willen we daarom de medewerkersparticipatie versterken, zodat medewerkers de besluitvorming in de organisatie kunnen verrijken. Daarbij gaat het niet altijd om het claimen van het recht dat de medezeggenschap heeft, maar ook het benutten van de mogelijkheden in het proces. De medezeggenschap moet gaan onderzoeken op welke manieren die intelligentie kan worden georganiseerd, bijvoorbeeld met crowdsourcing."

Medezeggenschap in beeld – verbinding

“Het plaatje bij dit interview drukt voor mij ‘verbinding’ uit en dat is wat medezeggenschap moet doen. Er ontstaan in de politieorganisatie allerlei initiatieven en die willen we bundelen. Zo kan de politie meer als een eenheid gaan werken en zijn het geen losse, verkokerde onderdelen. De OR is een platform dat deze initiatieven kan verbinden, zodat we vanuit collectieve kracht de besluitvormingstrajecten kunnen verrijken.

Volgens mij moeten we van “wie de baas is, mag het zeggen” naar “wie het weet, mag het zeggen”. Daar geloof ik in. De organisatiefilosofie van Taylor is ontstaan in een tijd waarin het gemiddelde IQ van werknemers op 70 lag. Dat ligt nu op 107 en het gemiddelde IQ van managers is 107,40. Met zijn allen zijn we dus slimmer dan ooit, maar een managers is niet per se slimmer dan een “gewone medewerker”. Alle intelligentie moeten we benutten."

Inspiratie – “ik ben een snuffelmuis die van chaos houdt”

Een beslissing ‘uit het vuur slepen’, dat is niet waar ik energie van krijg. Ik ben een snuffelmuis, iemand die bij hindernissen op zoek gaat naar een alternatief. Chaos is dan ook helemaal niet erg, omdat het mij creatiever en vindingrijker maakt. Juist door een snuffelmuis te zijn, kan ik een spiegel zijn voor de politieorganisatie.

Ik ben naar de Rijnlandweek van bureau DeLimes geweest en dat heeft me erg geïnspireerd, onder andere door het concept ‘snuffelmuis’. Daardoor en door de opleiding en ervaringen van de afgelopen jaren heb ik meer zicht gekregen op de werking van organisaties. Ik voel ook meer rust over mijn eigen rol daarin en probeer niet meer als een kip zonder kop de ordening te ontwijken.

Voor mezelf hoef ik niet in het systeem te passen, geef mij de rijkdom van de chaos maar. Ik wil vanuit innovatie en creativiteit de intelligentie van mensen mobiliseren. Dat er daarna iemand de besluitvorming regelt, vind ik prima. Dan zet ik mijn energie en moeite in om mensen met elkaar te verbinden.”

Naam: Jiddo Alberts
Functies: commissielid "De hark voorbij" (Politie NL), lid centrale ondernemingsraad i. o. (Politie NL) en voorzitter OR (regiopolitie Zuid-Holland-Zuid)
LinkedIn: http://nl.linkedin.com/pub/jiddo-alberts/26/76a/83b
Twitter: @jiddotweet

Dit interview is opgetekend door Karin Tempelaar. Zij is altijd op zoek naar interviewkandidaten met een inspirerend verhaal. Ben of ken je zo iemand? Neem contact op met Karin.

Meer tips voor plezier resultaat en samenwerking

Om de wereld van werk mooier en beter te maken

Nieuwsbrief

Elke maand nieuwe artikelen over strategisch HR, teamontwikkeling en talentontwikkeling

Gratis e-book

Onze beste 17 artikelen over strategisch HR, teamontwikkeling en talentontwikkeling voor op je tablet of smartphone

Inspiratie

Inspirerende leestips, innovatieve voorbeelden en achtergrondinformatie bij de artikelen en onze diensten

Reactie toevoegen

Verbinden en inspireren: Jiddo Alberts over medezeggenschap
Credit foto: 
iStockphoto | geopaul
Geschreven door: