Wij willen de wereld van werk mooier en beter maken door:

Plezier

Ieder mens en elk talent op de juiste plek: dat geeft energie, beweging en groei aan je organisatie. Dan werk je vanuit je hart.

Resultaat

Werken levert iets op, voor de mensen en voor de organisatie. Voor klanten en stakeholders, voor markt en maatschappij. Voor dat resultaat zetten wij ons in.

Samenwerking

Samen - met collega's, een team, een organisatie - kunnen we meer dan alleen. Als de samenwerking stroperig is, laten we die graag weer stromen.

Blinkende sterren: talentontwikkeling in de bijstand

Vrijwilligers met in het dagelijks leven HR- en managementfuncties trainen in Den Haag bijstandsgerechtigden in persoonlijke effectiviteit. Verenigd in Stichting Double Vision werken zij sinds 2013 aan het in hun kracht zetten van mensen die aan de zijlijn van de maatschappij staan. In de aanpak van Double Vision komen twee hete hangijzers van deze tijd samen: zelfredzaamheid en diversiteit hanteerbaar maken. Voor dit artikel sprak Bartel Stompedissel met vrijwilligers en deelnemers over dit bijzondere initiatief op het gebied van talentontwikkeling.

Teamontwikkeling van binnen naar buiten

Met de komst van een nieuwe leidinggevende riep een team in de organisatie van HR Business Partner Geert-Jan Beekes zijn hulp in. Het team wilde een nieuwe start, nadat het lange tijd aangestuurd was door de vorige leidinggevende. In dit artikel laat Geert-Jan zien welke aanpak hij tijdens de begeleiding van dat team volgde en hoe hij daardoor vanuit de kracht van het team steeds verder naar buiten werkte.

Talentontwikkeling: van eikel naar boom

Hoe word je de ware, meest complete versie van jezelf? Welke rol speelt talentontwikkeling hierbij? En wat is talent eigenlijk? In dit artikel geeft Sven Hogervorst een antwoord op die vragen. Hiervoor koppelt hij zijn ideeën als student HRM en ondernemer op het gebied van studiekeuze- en loopbaanbegeleiding aan een van zijn grootste passies: de filosofie.

Scrum voor HR en organisatieontwikkeling

Verandertrajecten zijn complexe projecten in organisaties: er gebeurt van alles en je kunt soms moeilijk voorspellen hoe het af zal lopen. De opdrachtgever zoekt zekerheid: ga je mijn probleem wel oplossen? Wordt het geen chaos? Worden de problemen niet nog groter? Een duidelijk projectplan met ‘milestones’, takenlijst en Gantt-chart is vaker wel dan niet ingezet om een gevoel van voorspelbaarheid en houvast te geven. Ook HR-professionals en organisatieadviseurs doen hieraan mee en kunnen enorm druk zijn met rapporten, tussentijdse voortgangsrapportages en weer een nieuwe planning. In dit artikel vraagt Arjan Hamberg zich af: kan dat niet slimmer?

TOPTEAMS: een doel, middel of droom?

High performing teams, zelfsturende teams, agile teams of topteams. Hoe je het ideale team ook noemt, het gaat om plezier, resultaat en samenwerking in groepen mensen. En die zijn er niet altijd. Om te weten hoe een team echt functioneert, is het belangrijk niet aan de oppervlakte te blijven en de diepte in te gaan. In dit artikel gaat Eric de Waard in op teamontwikkeling onder de waterlijn en laat hij zien wat topteams nodig hebben.

De essentiële elementen van teamwork

Bijna twee jaar lang gaf Arjan Hamberg leiding aan het HRM-team van een onderwijsinstelling. Tijdens deze interimopdracht stond hij met zijn team voor de uitdaging een grote organisatieverandering tot stand te brengen. In dit artikel beschrijft hij hoe hij vertrouwen, veiligheid, verbinding en vakmanschap centraal stelde in zijn team.