Wij willen de wereld van werk mooier en beter maken door:

Plezier

Ieder mens en elk talent op de juiste plek: dat geeft energie, beweging en groei aan je organisatie. Dan werk je vanuit je hart.

Resultaat

Werken levert iets op, voor de mensen en voor de organisatie. Voor klanten en stakeholders, voor markt en maatschappij. Voor dat resultaat zetten wij ons in.

Samenwerking

Samen - met collega's, een team, een organisatie - kunnen we meer dan alleen. Als de samenwerking stroperig is, laten we die graag weer stromen.

Scrum voor HR en organisatieontwikkeling

Verandertrajecten zijn complexe projecten in organisaties: er gebeurt van alles en je kunt soms moeilijk voorspellen hoe het af zal lopen. De opdrachtgever zoekt zekerheid: ga je mijn probleem wel oplossen? Wordt het geen chaos? Worden de problemen niet nog groter? Een duidelijk projectplan met ‘milestones’, takenlijst en Gantt-chart is vaker wel dan niet ingezet om een gevoel van voorspelbaarheid en houvast te geven. Ook HR-professionals en organisatieadviseurs doen hieraan mee en kunnen enorm druk zijn met rapporten, tussentijdse voortgangsrapportages en weer een nieuwe planning. In dit artikel vraagt Arjan Hamberg zich af: kan dat niet slimmer?

TOPTEAMS: een doel, middel of droom?

High performing teams, zelfsturende teams, agile teams of topteams. Hoe je het ideale team ook noemt, het gaat om plezier, resultaat en samenwerking in groepen mensen. En die zijn er niet altijd. Om te weten hoe een team echt functioneert, is het belangrijk niet aan de oppervlakte te blijven en de diepte in te gaan. In dit artikel gaat Eric de Waard in op teamontwikkeling onder de waterlijn en laat hij zien wat topteams nodig hebben.

Deep Democracy: verschillen zijn waardevol

Democratie is een goed systeem, maar als minderheid kan er je soms behoorlijk last van hebben. Deep Democracy – ontwikkeld in het Zuid-Afrikaanse bedrijfsleven – is erop gericht alle meningen boven water te krijgen, actief te zoeken naar alternatieven en met de grootst mogelijke meerderheid (liefst unaniem) een besluit te nemen. Het boek Deep Democracy: de wijsheid van de minderheid van Jitske Kramer is het handboek bij deze methode. In dit artikel bespreekt Karin Tempelaar het boek en de mogelijke toepassingen voor teams.

De essentiële elementen van teamwork

Bijna twee jaar lang gaf Arjan Hamberg leiding aan het HRM-team van een onderwijsinstelling. Tijdens deze interimopdracht stond hij met zijn team voor de uitdaging een grote organisatieverandering tot stand te brengen. In dit artikel beschrijft hij hoe hij vertrouwen, veiligheid, verbinding en vakmanschap centraal stelde in zijn team.