Verbindend samenwerken

Steeds meer bedrijven en instellingen zien talloze mogelijkheden om waarde toe te voegen door beter samen te werken. Dat gaat vaak over de grenzen van afdelingen en organisaties heen. Samenwerken is niet altijd eenvoudig:

  • Hoe stimuleer je samenwerking als leider van een team of project?
  • Hoe begeleid je nieuwe vormen van samenwerken en de verandering die daarvoor nodig is?
  • Hoe stimuleer je het talent van mensen en verbeter je de samenwerking?

Bouwers van toekomstgerichte samenwerking

Verbindend samenwerken is een bewezen strategie van Lumax Producties om organisaties voor te bereiden op de toekomst. We gaan hierbij uit van drie belangrijke onderdelen: leiderschaporganisatieverandering en talentontwikkeling.

Deze drie onderdelen vormen volgens ons het fundament van succesvolle samenwerking. Zij zorgen voor aansluiting tussen enerzijds de vragen en gewenste oplossingen vanuit de markt en de business en anderzijds de behoeften van mensen en de context van de organisatie.

Leiderschap
Verbindend leiderschap voor de toekomst

Leiderschap is geen instrument of status, maar het resultaat van wat mensen doen. Het gedrag van de leider en de volgers in een team, afdeling of organisatie maakt het verschil.

De aanpak verbindend leiderschap voor de toekomst richt zich op leiders en hun relatie met de volgers en het team. Hiervoor combineren we systemisch werken met begrip van macht, gezag en leiderschapsontwikkeling. Zo krijg je zicht op je eigen plek en bijdrage aan leiderschap. Daarbij leg je de link met volgerschap in je team, zodat je richting kunt geven aan de toekomst van je organisatie.

Organisatieverandering
Organiseren van samenwerking voor nu en straks

Organisatieverandering brengt de organisatie van strategisch plan naar een samenhangende uitvoering door samenwerking te organiseren. Daarbij gaat het om meer dan een verbetering van de huidige organisatie: het is vooral een voorbereiding op de toekomst.

Het organiseren van samenwerking is gebaseerd op een combinatie van strategisch HR, organisatieontwikkeling en verandercommunicatie. Hierdoor ondersteunen wij directies, HR-afdelingen en de organisatie als geheel die de stap willen maken van strategie naar implementatie, voor nu en straks.

Talentontwikkeling
Slimmer en duurzamer werken met talent

De focus op talent levert slimme, duurzame samenwerking en een hogere waarde op voor de organisatie. Mensen die voldoening halen uit het werk door gerichte talentontwikkeling, maken het fundament van de samenwerking beter en sterker.

Slimmer en duurzamer werken met talent heeft de menselijke maat, de intrinsieke motivatie van mensen en hun diverse talenten als uitgangspunten. Vanuit dit gedachtengoed identificeren we belemmeringen en stimulansen voor talentontwikkeling in een team, afdeling of organisatie, zodat de samenwerking verbetert.

Onze expertise: 

  • Strategisch HR: een optimale verbinding creëren tussen mens en werk in organisaties. Lumax Producties brengt de vraag van de business en de drijfveren van mensen bij elkaar tot effectieve samenwerking nu en straks.
  • Verandermanagement: mensen in een organisatie begeleiden bij kleine veranderingen en grote transities. Lumax Producties stelt daarbij de vraag achter de vraag en helpt de doelen op lange termijn om te zetten in kleine stappen om meteen mee te beginnen.
  • Sociale innovatie: nieuwe vormen van samenwerken ontwikkelen die gebruik maken van beschikbare kennis en talenten. Lumax Producties zoekt hierbij naar slimme combinaties en innovatieve oplossingen die tegemoet komen aan organisatiedoelstellingen en menselijke behoeften.

Deze expertise hebben wij toegepast bij organisaties in diverse sectoren zoals techniek, onderwijs, overheid en energie. Lees wat onze relaties zeggen over hun samenwerking met (de mensen van) Lumax Producties.